Ny som förtroendevald – Fysioterapeuterna

Ny som förtroendevald

Det finns många sätt att engagera sig i förbundet. Du kan bli förtroendevald på din arbetsplats, bli aktiv i din distriktsstyrelse, engagera dig i din sektion, engagera dig i påverkansfrågor eller delta i en arbetsgrupp där ditt uppdrag är att föra fram kårens kompetens.

Anmäl nytt uppdrag!

Kontakt din distriktsstyrelse om du är intresserad av att bli förtroendevald. Det är din distriktsstyrelse som utser och anmäler nya förtroendevalda till förbundets medlemsregister och din arbetsgivare. Efter registrering av ditt uppdrag får du ta del av viktig information, bland annat via webben (förtroendevalda-sidorna).

Kurser för förtroendevalda

I ditt distrikt eller i ett närliggande distrikt anordnas löpande över året förbundets grundkurs. Kursen är till för alla förtroendevalda, oavsett vilket uppdrag du har. Se till att delta i kursen så snart det är möjligt när du blivit anmäld som förtroendevald.

Stöd från förbundets kansli

Tjänstemän på förbundets kansli arbetar med frågor som rör forskning och professionsutveckling, utredningar, avtal, förhandlingar, löne- och villkorsfrågor, opinionsbildning och information med mera.

Stöd från förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen (FS) bistår gärna distrikten och sektionerna vid årsmöten, medlemsmöten, politikeruppvaktningar eller andra sammankomster. Kontakta ledamöterna i FS för vidare diskussion.