Personal- och patientmiljarderna

Vi har nu möjlighet att vara med och utveckla hälso- och sjukvården och söka medel inom två stora satsningar; personalmiljarden och patientmiljarden.

Dessa satsningar har tillkommit utifrån det kommande utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården som främst handlar om omställningen mot en nära vård. Fokus är på en ökad tillgänglighet och bättre samordning, förbättrad kompetensförsörjning, ökad digitalisering samt att verksamheten ska styras utifrån kunskap och beprövad erfarenhet. 

 Vi vet att vi kan bidra och skapa bättre förutsättningar för såväl patienter som för vår profession. Därför handlar det i ett första steg om att ta kontakt med den person i er region/landsting/kommun/arbetsgivare som samordnar dessa satsningar. Vi har en unik möjlighet att komma in med goda exempel och idéer på utvecklingsinsatser inom prevention och rehabilitering som skapar möjligheter för ett bättre patientomhändertagande och utveckling för oss som profession.

Nedan finner ni dokument som kan användas som mallar för ert arbete.

Ta gärna kontakt med er distriktsstyrelse för att vidare samordna och hitta smarta vägar för att hjälpas åt i detta arbete.