Specialisttjänster

Fysioterapeuter med specialistkompetens stimulerar till en kostnadseffektiv, patient- och kvalitetssäker verksamhetsutveckling Goda möjligheter till livslångt lärande är en förutsättning för att kunna erbjuda en patientsäker, evidensbaserad och kostnadseffektiv vård.

Många landsting, regioner och kommuner har redan börjat organisera om sin verksamhet vilket har lett till att både verksamhet och personal utvecklats och resurser används mer effektivt.  Det råder idag personalbrist inom hälso- och sjukvården, det gäller inte minst fysioterapeuter.

I takt med att hälso-och sjukvården struktureras om kommer behovet av specialister i fysioterapi att öka även inom andra verksamheter som till exempel inom primärvården och inom kommunal hälso-och sjukvård, främst inom äldre vård.

Här finner du som förtroendevald dokument och mallar för att skapa en plattform för dig att utgå ifrån gällande påverkan för att få till specialittjänster.