Medlemskap & förmåner

Som medlem i Fysioterapeuterna ingår en rad förmåner som facklig rådgivning och hjälp, lönestatistik, databas med mätmetoder, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar m.m.

Vill du betala medlemsavgiften med autogiro?

Logga in och gå till Min sida. Du ändrar betalningssätt under rubriken "Mina medlemsuppgifter".

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§ 2.3) gäller fyra månaders karenstid för all individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Medlemsavgift 2018

  • Ordinarie avgift: 290 kr/mån 
  • Föräldralediga och arbetssökande på heltid:150 kr/mån
  • Studenter: 200 kr/hela studietiden 
  • Pensionärer: 25 kr/mån

Medlemsavgifter 2017 - oförändrade 2018

Reducerad medlemsavgift

Från och med 1 juli 2018 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli. Fysioterapeuterna kommer att lämna uppgifter om inbetalda medlemsavgifter till Skatteverket, vilket betyder att du som är medlem själv inte behöver anmäla avdraget till Skatteverket.

Stadgar och etiska regler

Glöm inte gå med i a-kassan!

Blir du arbetslös så måste du ha varit ansluten till Akademikernas a-kassa där du som är medlem kan ansöka om medlemskap. A-kassan är skild från förbundet och du ansöker om medlemskap i a-kassan separat.