Medlemskap & förmåner

Som medlem i Fysioterapeuterna ingår en rad förmåner som facklig rådgivning och hjälp, lönestatistik, databas med mätmetoder, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar m.m.

Vill du betala medlemsavgiften med autogiro?

Autogiro anmäler du via din internetbank (bg 727-1877).

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§ 2.3) gäller fyra månaders karenstid för all individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Medlemsavgift 2020

  • Ordinarie avgift: 290 kr/mån 
  • Studenter: 200 kr/hela studietiden 
  • Pensionärer: 25 kr/mån

Medlemsavgifter 2020

Reducerad medlemsavgift

Från och med 1 juli 2018 får du dra av 25 procent av fackavgiften i din deklaration. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och tillämpas på medlemsavgifter som betalas in från och med den 1 juli. Fysioterapeuterna kommer att lämna uppgifter om inbetalda medlemsavgifter till Skatteverket, vilket betyder att du som är medlem själv inte behöver anmäla avdraget till Skatteverket.

I december 2018 beslutade riksdagen att skattereduktionen ska avskaffas från och med 1 april 2019.

Glöm inte gå med i a-kassan!

Blir du arbetslös så måste du ha varit ansluten till Akademikernas a-kassa där du som är medlem kan ansöka om medlemskap. A-kassan är skild från förbundet och du ansöker om medlemskap i a-kassan separat.