Medlemsförmåner – Fysioterapeuterna

Medlemskap & förmåner

Som medlem i Fysioterapeuterna ingår en rad förmåner som facklig rådgivning och hjälp, lönestatistik, databas med mätmetoder, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar m.m.

Vill du betala medlemsavgiften med autogiro?

Autogiro anmäler du via din internetbank (bg 727-1877).

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§ 2.3) gäller fyra månaders karenstid för all individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Bli medlem du också!

Vi är den enda organisationen för Sveriges alla fysioterapeuter och sjukgymnaster. Vi ger dig de...

Alla medlemsförmåner

Här finns alla medlemsförmåner samlade.

Fackligt stöd och hjälp

Fysioterapeuterna finns till för dig med tips och råd gällande din profession och när du ska...

Försäkringar

Fysioterapeuterna har olika samarbetspartners i det försäkringsutbud som erbjuds. Här kan du läsa...

Beställ material

Som medlem har du möjlighet att beställa material. Allt material är porto- och kostnadsfritt. En...

Fysioterapeuterna Play

Vid olika tillfällen sänds evenemang på webben där Fysioterapeuterna är arrangör. Här kan du titt...

Information om behandling av personuppgifter

Fysioterapeuterna är enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning 2016/679 (Dataskyddsfö...

Avsluta ditt medlemskap

Vi hoppas att du är nöjd med ditt medlemskap och alla förmåner som ingår. Om du trots detta har...

Medlemsavgift 2021

  • Ordinarie avgift: 290 kr/mån 
  • Studenter: 200 kr/hela studietiden 
  • Pensionärer: 25 kr/mån

Medlemsavgifter 2021
(Samma medlemsavgift som 2020.)


 

Glöm inte a-kassan!

För att få ersättning vid arbetslöshet måste du vara ansluten till a-kassan. Akademikernas a-kassa är skild från förbundet och du ansöker om medlemskap i a-kassan separat.

Stadgar och etiska regler

Gällande stadgar och etiska regler har beslutats av kongressen (nov 2020). Normalstadgar för medlemsföreningar och sektion har beslutats av förbundsstyrelsen (maj 2021).

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler

Normalstadgar för medlemsföreningar

Normalstadgar för sektion inom Fysioterapeuterna