Medlemskap & förmåner

Som medlem i Fysioterapeuterna ingår en rad förmåner som facklig rådgivning och hjälp, lönestatistik, databas med mätmetoder, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar m.m.

Vill du betala medlemsavgiften med autogiro?

Autogiro anmäler du via din internetbank (bg 727-1877).

Karenstid för individuell medlemsservice

Enligt förbundets stadgar (§ 2.3) gäller fyra månaders karenstid för all individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Medlemsavgift 2020

  • Ordinarie avgift: 290 kr/mån 
  • Studenter: 200 kr/hela studietiden 
  • Pensionärer: 25 kr/mån

Medlemsavgifter 2020

Glöm inte gå med i a-kassan!

Blir du arbetslös så måste du ha varit ansluten till Akademikernas a-kassa där du som är medlem kan ansöka om medlemskap. A-kassan är skild från förbundet och du ansöker om medlemskap i a-kassan separat.