Försäkringar

Fysioterapeuterna har olika samarbetspartners i olika delar av sitt försäkringsutbud både som administratörer och försäkringsbolag. Här kan du läsa lite kort om var och en samt vilken typ av försäkring du kan teckna.

Företagare?

Kollektivavtal försäkrar

Arbetar du på en arbetsplats med kollektivavtal har du som anställd ett bra ekonomiskt skydd i de skeden i livet som dina inkomster av olika anledningar kan minska. Till exempel vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och pensionering.


Hem-, villa- och bilförsäkring

Förbundet verkar aktivt för att du som medlem ska kunna skaffa dig ett förmånligt försäkringsskyd...

Fysioterapeuternas inkomstförsäkring

Det är förbundets uppgift att ge dig som medlem trygghet om du skulle bli arbetslös under en...

Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring

Ditt liv är värdefullt och så även dina barns! Max Mathiessen har i uppdrag att som förmedlare...

Vid en skada

Om olyckan varit framme och du behöver göra en skadeanmälan:

Kollektivavtal försäkrar

Kollektivavtalen ger dig som anställd ett bra ekonomiskt skydd i de skeden i livet så dina inkomster av olika anledningar kan minska. Till exempel vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och pensionering.

Tips och råd

Som fysioterapeut (sjukgymnast) arbetar du dagligen med skadeförebyggande åtgärder. Men gör du det även i din egen vardag? Här har vi samlat Tips och Råd för hur du själv kan värna om att skada förhindras så långt det är möjligt.

Att tänka på

Alla är vi unika – både till färg och form. Och så måste du även tänka när du ska teckna en försäkring. Oaktat om du antar förbundets erbjudande om försäkring eller om du väljer att teckna försäkring ute på marknaden – här är några saker som du bör ha i bakhuvudet