Fysioterapeuternas inkomstförsäkring

Det är förbundets uppgift att ge dig som medlem trygghet om du skulle bli arbetslös under en period. Därför har vi en gemensam inkomstförsäkring som kan ge dig ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

Medlemmar i förbundet som även är anslutna till Akademikernas a-kassa kan söka ersättning från förbundets Inkomstförsäkring.

Förbundets inkomstförsäkring utgör ett komplement som utökar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av din a-kassegrundade lön som längst i 120 dagar.

För de medlemmar som önskar går det att teckna en frivillig tilläggsförsäkring som ger ytterligare 180 ersättningsdagar. Premien för tilläggsförsäkringen är individuell och betalas direkt till försäkringsgivaren.

OBS!! Tänk på att försäkringen kan vara utan giltighet om du säger upp dig själv. Så kontakta försäkringsbolaget innan du agerar så du vet vad som gäller för just dig.


 

Frågor och svar

Jag är student – omfattas även jag av inkomstförsäkring?

Ja, alla medlemmar omfattas av försäkringen. Det som är avhängt ersättning eller ej är om du kvalificerar dig enligt försäkringsvillkoren.

Jag är inte med i Akademikernas a-kassa – kan jag ändå få ersättning ur inkomstförsäkringen?

Nej det kan du inte. Grunden för att kunna erhålla försäkringsersättning är att du får beviljad a-kasseersättning.

Jag vill inte vara med i inkomstförsäkringen – hur gör jag?

Den ingår i medlemsavgiften till förbundet och är således inte valbar.