Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring

Ditt liv är värdefullt och så även dina barns! Max Mathiessen har i uppdrag att som förmedlare bistå förbundets medlemmar med försäkringar som rör mjukvaran - dvs dig själv och din familj. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

Ny som medlem - Gratis försäkring tre månader

Som ny medlem blir du automatiskt och kostnadsfritt ansluten till vår liv- och olycksfallsförsäkring de första tre månaderna. När kostnadsfria perioden löper ut får du ett ERBJUDANDE om att fortsätta ha försäkringarna mot en erlagd premie.

Scrolla längre ner på sidan för att läsa mer om våra försäkringar, premier samt hur du avanmäler dig till försäkringarna. 

Livförsäkring

Du kan välja mellan fem försäkringsbeloppsnivåer allt beroende på vad du har för behov och livssituation. Livförsäkring har ingen reduktion av försäkrat belopp och har en slut ålder på 67 år.

Sjukkapital

Är ett engångsbelopp som utbetalas till dig vid funktionsnedsättning vid vissa diagnoser och/eller vid nedsatt arbetsförmåga under minst tre år. Kapitalets storlek beror av vilken försäkringsbelopp du valt. Försäkringen gäller tills du fyllt 67 år.

Olycksfallsförsäkring

Gäller dygnet runt och utan undantag för ”riskfyllda” sporter.

Barnförsäkring

Lämnar ersättning vid invaliditet, både på grund av olycksfall och på grund av sjukdom. Försäkringen gäller längst till utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år.

Sjukförsäkring

Kan tecknas av gruppmedlem. Sjukförsäkring omfattar fortlöpande sjukersättning när försäkrad blir minst 25 procent sjukskriven. Försäkringens karenstid är 90 dagar.

Kontakt

Max Matthiessen sköter all administration och svara på dina frågor om dessa försäkringslösningar.

Telefon: 08-613 28 55
E-post: grupp@maxm.se