Fysioterapeuterna Play – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna Play

Vid olika tillfällen sänds evenemang på webben där Fysioterapeuterna är arrangör. Här kan du titta i efterhand.

Nyvalda ordförande Cecilia Winbergs linjetal

Linjetal från förbundets nyvalda ordförande Cecilia Winberg, som på lördagseftermiddagen den 14 november 2020 valdes till ny ordförande för Fysioterapeuterna för 2021-2024.Invigningen av Fysioterapeuternas kongress 2020

Här på webben kan du se invigningen av kongressen i efterhand från lördagen den 14 november 2020 kl. 9-10.

Invigningen leds av förbundets socialpolitiska strateg Caroline Agrell som gästas av både ordförande Stefan Jutterdal och Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. Dessutom kommer både socialminister Lena Hallengren och talman Andreas Norlén med var sin videohälsning. Du kan titta på invigningen i efterhand.


Nyvalde ordförandes tacktal till avgående ordförande

Se tacktalet som nyvalda ordförande Cecilia Winberg höll på Kongress 2020 den 15 november till avgående ordförande Stefan Jutterdal, följt av hälsningar från de övriga nordiska fysioterapeutförbunden, samt World Physiotherapys ordförande Emma Stokes.Avgående ordförande Stefan Jutterdals tal avslutningstal

Söndagen den 15 november 2020 höll avgående förbundsordförande Stefan Jutterdal ett avslutningstal under kongressen.


Fler filmer under kongressen 2020 den 14-15 november

Inför proposition 1
Ordförande Stefan Jutterdal samtalar med Gabriel Wikström, regeringens samordnare för Agenda 2030.

Inför proposition 2
Vice ordförande Cecilia Winberg samtalar med Lisbeth Löpare, samordnare för nära vård på SKR.

Inför proposition 3
Vice ordförande Cecilia Winberg samtalar med Göran Arrius, Sacos ordförande.


Webbinarium: Brister vårdkedjan för gravida?

Då Almedalsveckan ställdes in 2020 genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om kvinnors hälsa och fysioterapeuternas roll där vi samtalade om kvinnors möjlighet till god hälsa före, under och efter graviditet. Tillsammans med forskare, patient och politiker samtalade vi under en timme om nuläget, bristerna, men även möjligheterna till en sammanhållen och patientsäker vård för kvinnor. (30 juni 2020)


Medverkande:

  • Kristina Nilsson (s), vice ordförande, socialutskottet
  • Mia Frisk (kd), regionråd, Region Jönköping och ordförande i SKR:s beredning för primärvård och äldres hälsa
  • Anna Skawonius, Specialistsjukgymnast inom obstetrik, gynekologi, urologi vid Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i sektionen för kvinnors hälsa
  • Mia Fernando, specialistfysioterapeut i gynekologi, obstetrik och urologi. Driver bloggen bakingbabies.se/ Årets fysioterapeut 2017.
  • Cecilia Fridén, FoU-chef, Fysioterapeuterna
  • Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
  • Caroline Agrell - moderator, socialpolitisk strateg, Fysioterapeuterna

Webbsändningar från Fysioterapi 2019 den 23 oktober


09.30-10.15: Invigningen av Fysioterapi 2019

11.15-12.00: (O)hälsa i arbetslivet – så kan du påverka

14.30-15.15: Ett aktivt liv i rörelse

17.30-18.00 (ca) Prisutdelning Årets fysioterapeut 2019


Webbsänt seminarium: Träning för alla seniorer - lösar det sig verkligen?

Vi lever allt längre och om 20 år beräknas över 2,5 miljoner svenskar vara 65 år eller äldre. Det är positivt att vi blir äldre, men det kommer innebära ökat behov av vård, omsorg och egenvård. (16 maj 2019) 

Medverkande

Elisabeth Rydwik
Lektor och Docent i fysioterapi, Karolinska Institutet, FoU-chef Funktion Hälsoprofessioner Karolinska Universitetssjukhuset

Mari Ginström-Heggelund
Sjukgymnast, EKEN Nacka kommun

Kerstin Seipel
Sjukgymnaster, EKEN Nacka kommun

Lena Eckerström
Senior med erfarenhet som patient


Webbsänt seminarium: Psykisk ohälsa hos unga - rörelse är vägen därifrån 


Den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Hur kan unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede fångas upp och få stöd utan remisser och långa väntetider? (3 april 2019)

Medverkande

Maria Hagströmer
Prefekt, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap
Professor, leg. sjukgymnast

Anna Duberg
Medicine doktor, Institutionen för Hälsovetenskaper, leg. fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Scott
Deltagare i Dansprojektet – ett projekt för unga tjejer med psykisk ohälsa

Ulrika Wallbing
Adjunkt, leg fysioterapeut inom mental hälsa och psykoterapeut inriktning barn ungdom


Seminarium: Rörelse ger bättre hälsa och skolresultat

Tisdagen den 12 juni 2018 på Järvaveckan i Spånga arrangerade Fysioterapeuterna ett seminarium med fokus på rörelse och barn och ungdomars hälsa.


Rådsmötet 2018

Invigningen av Rådsmötet fredagen den 16 mars. Medverkande: Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna och Cecilia Winberg, vice ordförande, Fysioterapeuterna, samt Anna Nergårdh, särskild utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård 


Fysioterapi 2017

Se några av programpunkterna på Fysioterapi 2017 från Waterfront, Stockholm, i efterhand.

Onsdag 25 oktober


Invigning av Kongress 2016

Se Invigningen av Fysioterapeuternas kongress i efterhand. Invigningstalare är socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (medverkar via video), statssekreterare Agneta Karlsson, Sacos ordförande Göran Arrius, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell (medverkar via video), samt Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal. Dessutom medverkar Free Running Sweden.


Seminarium om stillasittande + Årets fysioterapeut 2016

Den 8 september 2016 kl.13.00-14.30 (ca) firas Internationella Fysioterapins Dag med ett stående seminarium om stillasittande, samt utdelning av utmärkelsen Årets fysioterapeut 2016. Seminariet är öppet för inbjudna, men webbsänds direkt och kan även ses i efterhand.


Almedalen 2016: Framtidens hälso- och sjukvård 
- Fysioterapeuterna presenterar #fysioframtid 2.0
Från 4 juli: Fysioterapeuterna har tillsammans med patientföreträdare, sjukvårdshuvudmän, myndigheter och andra professioner genomfört en framtidsdialog. På seminariet presenteras en sammanfattning av de största utmaningarna för framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom pratar vi om digitaliseringens hälsoeffekter och bjuder på konkreta ergonomitips.


Sändningar från Fysioterapi 2015 

 


Onsdag 21 oktober

Torsdag 22 oktober


Almedalen 2014: Sitta är det nya röka- hur kan vi skapa en rörelsefrämjande miljö? 

Från 30 juni: Nu är det är fastställt - vi sitter oss till döds. Fysisk inaktivitet har identifierats som en av de största riskfaktorerna till våra välfärdssjukdomar, samtidigt som barn och ungdomar har en passiv livsstil. Vad kan våra politikerna och beslutsfattare göra för att skapa en rörelsefrämjande miljö?


Almedalen 2014: Fysioterapeut direkt. Ger det bättre vård och resursutnyttjande i primärvården?

Från 1 juli: Rätt från början innebär att patienterna får bästa möjliga omhändertagande direkt med utgångspunkt från de symtom de söker för. Detta effektiviserar vårdförloppet, ger nöjdare patienter och medarbetare samt är ett hälsoekonomiskt smartare sätt att organisera vården på. Så fungerar Brahemodellen.

 

 

 


Almedalen 2014: Artrosskola eller operation? Så får artrospatienter ett rörligare liv

Från 2 juli: Patienter med artros ska erbjudas en likvärdig evidensbaserad behandling, oavsett var i landet de söker vård. En artrosskola ger artrospatienter snabbare och säkrare vård. Mindre lidande för patienterna, och besparingar för samhället genom minskat behov av kostsamma undersökningar och operationer.

 


Rådsmötets inledning 2014

Den 28-29 mars 2014 träffades förbundets samtliga råd och förbundsstyrelsen till ett gemensamt tvådagars rådsmöte, där framtidsgruppen samt studentstyrelsen deltog. Inledningen av rådsmötet fredagen den 28 mars kl. 10-10.45 kan du titta på i efterhand.