Beställ material – Fysioterapeuterna

Beställ material

Som medlem har du möjlighet att beställa material. Allt material är porto- och kostnadsfritt. En del av materialet kan du också ladda ner för egen utskrift.

Här kan du som medlem kostnadsfritt beställa material om professionen, rekrytering och levnadsvanor att bland annat sprida på din arbetsplats och i ditt väntrum.

Material från Saco

Saco har en del material för beställning och/eller nedladdning.

Material från Saco-S


Saco-S, förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker, har en del material för beställning och/eller nedladdnin
g

Material från World Physiotherapy

Världsorganisationen World Physiotherapy har en hel del material för nedladdning.

Material från AFA Försäkring


AFA Försäkring har en hel del material om de kollektivavtalade försäkringar som omfattar anställda inom kommuner och regioner.