Försäkringar – Fysioterapeuterna

Försäkringar

Fysioterapeuterna har olika samarbetspartners i det försäkringsutbud som erbjuds. Här kan du läsa om vilka typer av försäkringar förbundet erbjuder dig som medlem.

Försäkring för företagare

Kollektivavtal försäkrar


Frågor om försäkringar ställs till förbundets samarbetspartners - kontaktinformationen finns under respektive försäkring nedan.

Hem-, villa- och bilförsäkring

Förbundet verkar aktivt för att du som medlem ska kunna skaffa dig ett förmånligt försäkringsskyd...

Inkomstförsäkring

Det är förbundets uppgift att ge dig som medlem trygghet om du skulle bli arbetslös under en...

Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring

Ditt liv är värdefullt och så även dina barns! Max Mathiessen har i uppdrag att som försäkringsfö...

Kollektivavtal försäkrar

Kollektivavtalen ger dig som anställd ett bra ekonomiskt skydd i de skeden i livet så dina inkomster av olika anledningar kan minska. Till exempel vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, dödsfall och pensionering.

Tips och råd

Som fysioterapeut (sjukgymnast) arbetar du dagligen med skadeförebyggande åtgärder. Men gör du det även i din egen vardag? Här har vi samlat Tips och Råd för hur du själv kan värna om att skada förhindras så långt det är möjligt.

Att tänka på

Alla är vi unika – både till färg och form. Och så måste du även tänka när du ska teckna en försäkring. Oaktat om du antar förbundets erbjudande om försäkring eller om du väljer att teckna försäkring ute på marknaden – här är några saker som du bör ha i bakhuvudet