Inkomstförsäkring – Fysioterapeuterna

Inkomstförsäkring

Det är förbundets uppgift att ge dig som medlem trygghet om du skulle bli arbetslös under en period. Du omfattas av Inkomstförsäkringen i och med ditt medlemskap i förbundet.

Medlemmar i förbundet som även är anslutna till a-kassa kan söka ersättning från Inkomstförsäkring. Inkomstförsäkringen hanteras av försäkringsbolaget Folksam.

Inkomstförsäkringen i korthet

  • För att omfattas måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader. 
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna
  • Du ska påbörja en ny ersättningsperiod hos a-kassan med karensdagar, för att få ersättning.
  • Inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor/månad brutto.
  • Antal karensdagar för ersätttning är desamma som hos a-kassan.
  • Ersättning lämnas i max 120 dagar.

Utöka Inkomstförsäkringen

Medlemmar som önskar kan teckna en tilläggsförsäkring
  • Tilläggsförsäkring tid; ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar. 
  • Tilläggsförsäkring lön; höjer taket till 60 000 kronor per månad.

Premien för tilläggsförsäkringen är individuell och betalas direkt till försäkringsgivaren.

Frågor och svar

Jag är student – omfattas även jag av inkomstförsäkring?

Ja, alla medlemmar omfattas av försäkringen. Det som är avhängt ersättning eller ej är om du kvalificerar dig enligt försäkringsvillkoren.

Jag är inte med i a-kassa – kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen?

Nej. För att kunna erhålla försäkringsersättning måste du vara beviljad a-kasseersättning.

Jag vill inte vara med i inkomstförsäkringen – hur gör jag?

Den ingår i medlemsavgiften till förbundet och är således inte valbar.

Kontakt

Folksam sköter all administration och svara på dina frågor om denna försäkringslösningar.

Tel: 0770-78 20 50
E-post: kundservice@inkomstforsakring.com