Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring – Fysioterapeuterna

Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring

Ditt liv är värdefullt och så även dina barns! Max Mathiessen har i uppdrag att som försäkringsförmedlare bistå förbundets medlemmar i försäkringar som rör dig själv och din familj. Det gäller både att svara på frågor samt att administrera och fakturera försäkringspremier. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak AB som bistår dig vid en eventuell skada.

Ny som medlem - Gratis försäkring tre månader

Försäkringsskyddet är kostnadsfritt de första tre medlemsmånaderna. Vill du behålla försäkringarna efter förskyddstiden måste du innan dessa 3 månaders utgång, skicka in egen ansökan genom att besvara fråga 1 i hälsodeklarationen. I annat fall så avslutas försäkringarna.


Försäkringarna som ingår i erbjudandet är:

  • Livförsäkring med ersättningbelopp på 10 pbb*.
  • Olycksfallsförsäkringen med invaliditetsersättning på max 30 pbb*.
  • Sjukkapitalförsäkring med ersättningsbelopp max 10 pbb* 
  • Sjukförsäkring med ersättningsbelopp max 1700 kr per månad. 

*pbb = Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kr.

 

Ansöka om försäkring

Försäkringar som erbjuds

De försäkringar som förbundet erbjuder i korthet

Livförsäkring

Ett engångsbelopp som utges om du dör till förmånstagare. Du kan välja mellan fem försäkringsbeloppsnivåer allt beroende på vad du har för behov och livssituation.

Sjukförsäkring

Träder i kraft om du är sjukskriven längre än 90 dagar och till minst 25 %. Ersättningen basers på din angivna månadslön och försäkrat belopp. 

Sjukkapitalförsäkring

Ersätter dig med ett engångsbelopp som betalas ut för funktionsnedsättning vid vissa diagnoser och/eller vid nedsatt arbetsförmåga under minst tre år. Försäkringsbeloppet minskar från 46 års ålder. Försäkringen gäller tills du fyllt 67 år.

Olycksfallsförsäkring

Ersätter faktiska kostnader för resor, läkarvård, skadade ägodelar, psykologbehandling. Om olycksfallet leder till invaliditet så lämnas även ersättning för det. Försäkringen gäller dygnet runt.

Barnförsäkring

Försäkringen lämnar ersättning om barnet genom olycksfall eller sjukdom – drabbas av en bestående invaliditet. Försäkringen gäller dygnet runt, ersätter faktiska kostnader såsom sjukhusvistelse, resor, läkarvård, skadade ägodelar etc. Om olycksfall eller sjukdom skulle leda till dödsfall utbetalas en dödsfallsersättning. Försäkringen gäller tills barnet fyller 25 år.

För- och efterköpsinformation och villkor

Här kan du läsa för- och efterköpsinformation samt även ta del av fullständiga försäkringvillkoren.

Premier

Här kan du läsa om premier för dig som medlem premieblad

Kontakt

Max Matthiessen sköter all administration och svara på dina frågor om dessa försäkringslösningar.

Telefon: 08-613 03 14
E-post: grupp@maxm.se