Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring – Fysioterapeuterna

Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring

Max Mathiessen har i uppdrag att som försäkringsförmedlare bistå förbundets medlemmar i försäkringar som rör dig själv och din familj. Det gäller både att svara på frågor samt att administrera och fakturera försäkringspremier. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak AB som bistår dig vid en eventuell skada.

Ny som medlem - Gratis försäkring tre månader

Försäkringsskyddet är kostnadsfritt de första tre medlemsmånaderna. Vill du behålla försäkringarna efter förskyddstiden måste du innan dessa 3 månaders utgång, skicka in egen ansökan genom att besvara fråga 1 i hälsodeklarationen. I annat fall så avslutas försäkringarna.


Försäkringarna som ingår i erbjudandet är:

  • Livförsäkring med ersättningbelopp på 10 pbb*.
  • Olycksfallsförsäkringen med invaliditetsersättning på max 30 pbb*.
  • Sjukkapitalförsäkring med ersättningsbelopp max 10 pbb* 
  • Sjukförsäkring med ersättningsbelopp max 1700 kr per månad. 

*pbb = Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr.

Max Mathiessen

Vår samarbetspartner Max Matthiessen sköter samtlig administration och tar hand om din  frågor, om du vill ha offert eller ändra i din försäkring.

Telefon: 08-613 03 14
E-post: grupp@maxm.se