Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring – Fysioterapeuterna

Liv-, olycksfalls- och barnförsäkring

Ditt liv är värdefullt och så även dina barns! Max Mathiessen har i uppdrag att som förmedlare bistå förbundets medlemmar med försäkringar som rör dig själv och din familj. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

Ny som medlem - Gratis försäkring tre månader

Som ny medlem blir du automatiskt och kostnadsfritt ansluten till vår liv- och olycksfallsförsäkring de första tre månaderna. När kostnadsfria perioden löper ut får du ett ERBJUDANDE om att fortsätta ha försäkringarna mot en erlagd premie. Läs mer här 

Önskar du avanmäla dig från detta ERBJUDANDE så kan du maila till grupp@maxm.se alternativt fylla i blanketten här

Ansökan om försäkring

Önskar du ansöka om försäkring gör du det via ansökan här.

Premier

I ansökan finns premier angivna för respektive försäkring.

Försäkringar som erbjuds i korthet

Livförsäkring

Ett engångsbelopp som utges om du dör till förmånstagare. Du kan välja mellan fem försäkringsbeloppsnivåer allt beroende på vad du har för behov och livssituation. Livförsäkring har ingen reduktion av försäkrat belopp och har en slut ålder på 67 år.

Sjukförsäkring

Ekonomiskt skydd vid nedsatt arbetsoförmåga eller olycksfall  för att kompensera en viss del av din inkomstförlust. Försäkringens karenstid är 90 dagar.

Sjukkapitalförsäkring

Ekonomiskt skydd när du fått bestående nedsättning av arbetsförmågan som har samband med sjukdom med sjukdom eller olycksfall  där ersättningen ska kompensera en viss del av din framtida inkomstförlust..

Olycksfallsförsäkring

Gäller dygnet runt och utan undantag för ”riskfyllda” sporter.

Barnförsäkring

Gäller dygnet runt för olycksfall och sjukdom. Försäkringen gäller längst till utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år.

Här kan du läsa för- och efterköpsinformation samt även ta del av fullständiga försäkringvillkoren.

Kontakt

Max Matthiessen sköter all administration och svara på dina frågor om dessa försäkringslösningar.

Telefon: 08-613 03 14
E-post: grupp@maxm.se