Avsluta medlemskap – Fysioterapeuterna

Avsluta ditt medlemskap

Vi hoppas att du är nöjd med ditt medlemskap och alla förmåner som ingår. Om du trots detta har funderat på att begära utträde vill vi uppmärksamma dig på vad du går miste om när du går ur förbundet.

1. Din inkomstförsäkring upphör

Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift. Försäkringen kompletterar den ersättning som du får från arbetslöshetskassan vid eventuell arbetslöshet. Med förbundets inkomstförsäkring kan du vid arbetslöshet få sammanlagt upp till 80 procent av din lön som längst i 120 dagar.

2. Eventuella övriga försäkringsförmåner upphör

Om du har tecknat försäkring genom förbundet (Gjensidige eller Max Matthiessen/Länsförsäkringar) kommer dessa försäkringar upphöra vid nästkommande förfallodag. Du kommer bli erbjuden alternativ som är mindre förmånliga än de förbundet erbjuder. Kontrollera att du inte blir oförsäkrad.

3. Ingen facklig rådgivning och hjälp

Du kommer inte längre att ha tillgång till den fackliga rådgivning och hjälp du får via förbundets förtroendevalda eller ombudsmän. Om du efter utträdet behöver förhandlingshjälp och vill återinträda som medlem har du rätt att erhålla förhandlingshjälp först efter fyra månaders medlemskap. Om du anlitar juridisk hjälp privat motsvarar timpriset ungefär en årsavgift till förbundet.

4. Du förlorar tillgång till Sveriges bästa lönestatistik

På vår hemsida kan du som är medlem komma åt lönestatistikuppgifter för fysioterapeuter som överträffar annan lönestatistik. Den baseras på den lön som du och andra medlemmar rapporterar in till oss. Med hjälp av Saco Lönesök kan du jämföra din lön med andra och på så sätt få argument inför din löneförhandling.

5. Din prenumeration på Fysioterapi upphör

Om du även fortsättningsvis vill följa forskning, kliniskt utvecklingsarbete, hälso- och sjukvårdspolitik och andra samhällsfrågor som påverkar fysioterapeut (sjukgymnaster), samt förbundets fackliga och professionsinriktade verksamhet, kostar en prenumeration på tidningen Fysioterapi 720 kr/år (2021). Bor du utomlands kostar en prenumeration 1080 kr/år (2021).

6. Du förlorar stöd i din professionsutveckling

Du går miste om flera användbara verktyg i ditt professionsutövande. Dessutom får du inte längre tillgång till de nätverk och den kunskap som din sektion erbjuder.


Blir du pensionär?

Som pensionär kan du stå kvar som medlem om du så önskar. Som pensionärsmedlem betalar du endast 25 kr/månad.

Är du medlem i a-kassan?


Skriftlig utträdesansökan

Utträdesansökan görs via formuläret nedan (det räcker inte med ett mejl). Du behöver vara inloggad för att nå formuläret.

Du kan även begära utträde via en blankett som du beställer från medlemsregistret. Den ska skrivas under och skicka tillbaka till den adress som anges på blanketten.

Tel: 08-567 06 150
medlemsregistret@fysioterapeuterna.se

Uppsägningstid

Utträde beviljas from kalendermånaden efter den månad ansökan inkommit.

Formulär för utträdesansökan