Bli medlem – Fysioterapeuterna

Bli medlem du också!

Fysioterapistuderande

Foto: Fysioterapeuterna/Vingaland

Vi är den enda organisationen för Sveriges alla fysioterapeuter och sjukgymnaster. Vi ger dig de verktyg, det stöd och den trygghet som du behöver för att kunna förverkliga dig själv och nå dina mål. Genom strategiskt påverkansarbete flyttar förbundet fram professionens positioner, såväl i hälso- och sjukvården som i samhället i stort.

Krav för medlemskap

För att bli antagen som medlem fordras godkänd sjukgymnast/fysioterapeutexamen samt legitimation från Socialstyrelsen. Studerande vid grundutbildningen till fysioterapeut kan bli studerandemedlem.

Ansök om medlemskap

Har du frågor om ansökan, kontakta vårt medlemsregister på 08-567 06 150 eller maila medlemsregistret@fysioterapeuterna.se så hjälper de dig.


Genom medlemskapet får du många förmåner

Ändra dina uppgifter

 

Vill du betala medlemsavgiften med autogiro?

Autogiro anmäler du via din internetbank (bg 727-1877)

Dubbelanslutning

Fysioterapeuterna har dubbelanslutningsavtal med SULF, LR och Psykologförbundet. För i princip samma avgift får du medlemskap i två förbund. Därmed har du tillgång till bland annat två medlemstidningar och speciellt anpassade medlemsförmåner från två förbund.

Så här gör du för att dubbelansluta dig!

  1. Ansök om ordinarie medlemskap via medlemsansökan.
  2. Fyll i den blankett som avser det förbund som du vill dubbelansluta dig till.
    Samtyckesblankett- SULF
    Samtyckesblankett - Lärarnas Riksförbund
    Samtyckesslankett - Sveriges Psykologförbund
  3. Skriv ut och skriv under blanketten för att sedan scanna in  och maila den till medlemsregistret@fysioterapeuterna.se

Genom att fylla i och skicka in blanketten medger du att Fysioterapeuterna och det andra förbundet får behandla dina personuppgifter sinsemellan.

Medlemsavgift 2024


 

Glöm inte a-kassan!

För att få ersättning vid arbetslöshet måste du vara ansluten till a-kassan. Akademikernas a-kassa är skild från förbundet och du ansöker om medlemskap i a-kassan separat.

Guest membership

If you are a physiotherapist working in Sweden, paying full membership fee to your home association in any of the Nordic countries, you have the possibility of guest membership with Fysioterapeuterna (The Swedish Association of Physiotherapists). The guest membership is valid for up to one year.

You will get our magazine (in swedish) sent to you.  

Read more about the agreement between the Nordic membership organizations  here

Stadgar och etiska regler

Gällande stadgar och etiska regler har beslutats av kongressen (nov 2020). Normalstadgar för medlemsföreningar och sektion har beslutats av förbundsstyrelsen (maj 2021).

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler

Normalstadgar för medlemsföreningar

Normalstadgar för sektion inom Fysioterapeuterna