Om oss – Fysioterapeuterna

Om Fysioterapeuterna

Fysioterapeut som leder en träningsgrupp för äldre personer

Foto: Fysioterpeuterna/Vingaland

Fysioterapeuterna är fack- och professionsförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla, såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet. Vi tillvaratar medlemmarnas intressen genom att vara ett starkt och trovärdigt förbund och ha en tydlig röst i debatten om folkhälsan.

Vi ligger i framkant. Både som fackföreningsrörelse och som profession. Samarbete och nätverkande är viktigt för oss och vi bjuder in till samtal och vill vara en del av lösningen när det gäller hälso- och sjukvårdens och samhällets utmaningar.

Genom vår verksamhet stödjer och coachar vi medlemmar, som i sin tur finns för att stödja och coacha människor att utveckla och behålla förmågor för att kunna leva ett liv i rörelse och hälsa.

Vårt kunskapsområde fysioterapi bygger på långsiktighet och hållbarhet. För förbundets del omfattar det även miljöhänsyn i allt vi gör och varaktighet i relationen till de vi möter.

Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet. Högsta beslutande organ är kongressen som består av valda ombud för distrikt, sektioner och studenter. Kongressen sammanträder vart fjärde år.

Du som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast är välkommen som medlem i Fysioterapeuterna. Du som studerar till fysioterapeut är också välkommen som medlem i Fysioterapeuterna redan under din studietid.

Fysioterapeuterna är en del av Saco

Fysioterapeuterna är en del av World Physiotherapy

Fysioterapeuterna är aktiv medlem i World Physiotherapy (tidigare World Confederation for Physical Therapy, WCPT) och deltar i det regionala arbetet som bedrivs av World Physiotherapy - Europe Region. 

Stadgar och etiska regler

Gällande stadgar och etiska regler har beslutats av kongressen (nov 2020). Normalstadgar för medlemsföreningar och sektion har beslutats av förbundsstyrelsen (maj 2021).

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler

Normalstadgar för medlemsföreningar

Normalstadgar för sektion inom Fysioterapeuterna

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Här hittar du verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för Fysioterapeuterna. Logga in för att se verksamhetsplanerna.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Antalet medlemmar

Medlemsantalet den 31 december 2021 var 12 542 varav 11 034 är yrkesverksamma medlemmar.

  • Region 5 685
  • Kommun 1 775
  • Företagare 1 513
  • Privatanställda 1 727
  • Studerande 541
  • Pensionärer 967
  • Stat 258
  • Annat 76

Totalt: 12 542 medlemmar

Antalet fysioterapeuter

Enligt Nationella planeringsstöd 2021 (från Socialstyrelsen) fanns det totalt 18 541 legitimerade fysioterapeuter i yrkesverksam ålder (under 65 år) år 2018.

Samma år var antalet sysselsatta fysioterapeuter 17 102, varav 13 702 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård.

Nationella planeringsstödet 2021

Socialstyrelsen: Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2019 samt arbetsmarknadsstatus 2018