Om förbundet – Fysioterapeuterna

Om Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Fysioterapeuterna bildades den 10 januari 1943. Då var namnet Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (KLSR). 1960 fick män bli medlemmar och förbundet bytte således namn till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). I samband med att fysioterapeut blev ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster 1 januari 2014 bytte förbundet namn till Fysioterapeuterna samma datum. Under 2018 firade förbundet 75-årsjubileum.

Endast av Socialstyrelsen legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster kan bli medlemmar, samt studenter på grundutbildningen till fysioterapeut. Förbundets verksamhetsidé är att stödja fysioterapeuter och sjukgymnaster i deras arbete och professionella utveckling. Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Högsta beslutande organ är kongressen som består av valda ombud för distrikt, sektioner och studenterna. Kongressen sammanträder vart fjärde år.

Fysioterapeuterna är en del av Saco

Fysioterapeuterna är en del av World Physiotherapy

Fysioterapeuterna är aktiv medlem i World Physiotherapy (tidigare World Confederation for Physical Therapy, WCPT) och deltar i det regionala arbetet som bedrivs av World Physiotherapy - Europe Region. 

Stadgar och etiska regler

Beslut om nuvarande stadgar och etiska regler för Fysioterapeuterna togs vid förbundets senaste kongress i november 2020.

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler (gäller från 2021)

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Logga in för att ta del av verksamhetsberättelsen för 2020 med anteckningar. Versionen utan anteckningar kan du ta del av utan inloggning.

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Antagna policys

Logga in för att ta del av förbundsstyrelsens antagna policys.

Antalet medlemmar

Medlemsantalet den 31 december 2020 var 12 608 varav 11 027 är yrkesverksamma medlemmar.

  • Region 5 765
  • Kommun 1 759
  • Företagare 1 571
  • Privatanställda 1 669
  • Studerande 603
  • Pensionärer 941
  • Stat 263
  • Arbetssökande 37

Totalt: 12 608 medlemmar

Antalet fysioterapeuter

Det fanns (enligt Socialstyrelsen) totalt 17 906 legitimerade fysioterapeuter i yrkesverksam ålder (under 65 år) den sista december 2015.

Enligt Nationella planeringsstöd 2020 (från Socialstyrelsen) var antalet sysselsatta fysioterapeuter 16 894 år 2017, varav 13 611 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen: Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2015

Nationella planeringsstödet 2020

Socialstyrelsen: Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2017 samt arbetsmarknadsstatus 2016