Om Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Fysioterapeuterna bildades den 10 januari 1943. Då var namnet Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (KLSR). 1960 fick män bli medlemmar och förbundet bytte således namn till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). I samband med att fysioterapeut blev ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster 1 januari 2014 bytte förbundet namn till Fysioterapeuterna samma datum.

Endast av Socialstyrelsen legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster kan bli medlemmar, samt studenter på grundutbildningen till fysioterapeut. Förbundets verksamhetsidé är att stödja fysioterapeuter och sjukgymnaster i deras arbete och professionella utveckling. Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Högsta beslutande organ är kongressen som består av valda ombud för distrikt, sektioner och studenterna. Kongressen sammanträder vart fjärde år.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Logga in för att ta del av verksamhetsplanen för 2018 och verksamhetsberättelsen för 2017 med anteckningar. Pdf-versionen utan anteckningar kan du ta del av utan inloggning.

Verksamhetsberättelse 2017

Antalet medlemmar

Medlemsantalet den 31 december 2017 var 12 713 varav 10 874 är yrkesverksamma medlemmar i Sverige.

 • Kommun 1 936
 • Landsting 5 422 
 • Stat 297
 • Privatanställda 1 529
 • Företagare 1 662
 • Studerande 876
 • Pensionärer 846
 • Övriga 145*
 • Totalt 12 713

  (*Inkluderar utlandsboende och arbetslösa.)

Antalet fysioterapeuter

Det fanns (enligt Socialstyrelsen) totalt 17 906 legitimerade fysioterapeuter i yrkesverksam ålder (under 65 år) den sista december 2015.

Enligt Nationella planeringsstöd 2018 (från Socialstyrelsen) var antalet sysselsatta fysioterapeuter 16 114 år 2015, varav 13 031 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen: Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2015

Nationella planeringsstödet 2018