Om förbundet – Fysioterapeuterna

Om Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna är professions- och fackförbundet för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster).

Fysioterapeuterna bildades den 10 januari 1943. Då var namnet Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (KLSR). 1960 fick män bli medlemmar och förbundet bytte således namn till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR). I samband med att fysioterapeut blev ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster 1 januari 2014 bytte förbundet namn till Fysioterapeuterna samma datum. Under 2018 firade förbundet 75-årsjubileum.

Endast av Socialstyrelsen legitimerade fysioterapeuter och sjukgymnaster kan bli medlemmar, samt studenter på grundutbildningen till fysioterapeut. Förbundets verksamhetsidé är att stödja fysioterapeuter och sjukgymnaster i deras arbete och professionella utveckling. Fysioterapeuterna är partipolitiskt obundet.

Högsta beslutande organ är kongressen som består av valda ombud för distrikt, sektioner och studenterna. Kongressen sammanträder vart fjärde år.

Fysioterapeuterna är en del av Saco

Fysioterapeuterna är en del av World Physiotherapy

Fysioterapeuterna är aktiv medlem i World Physiotherapy (tidigare World Confederation for Physical Therapy, WCPT) och deltar i det regionala arbetet som bedrivs av World Physiotherapy - Europe Region. 

 

Stadgar och etiska regler

Gällande stadgar och etiska regler har beslutats av kongressen (nov 2020). Normalstadgar för medlemsföreningar och sektion har beslutats av förbundsstyrelsen (maj 2021).

Fysioterapeuternas stadgar och etiska regler

Normalstadgar för medlemsföreningar

Normalstadgar för sektion inom Fysioterapeuterna

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser

Här hittar du verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner för Fysioteapeuterna. Logga in för att se verksamhetsplanerna.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Antalet medlemmar

Medlemsantalet den 31 december 2021 var 12 542 varav 11 034 är yrkesverksamma medlemmar.

  • Region 5 685
  • Kommun 1 775
  • Företagare 1 513
  • Privatanställda 1 727
  • Studerande 541
  • Pensionärer 967
  • Stat 258
  • Annat 76

Totalt: 12 542 medlemmar

Antalet fysioterapeuter

Enligt Nationella planeringsstöd 2021 (från Socialstyrelsen) fanns det totalt 18 541 legitimerade fysioterapeuter i yrkesverksam ålder (under 65 år) år 2018.

Samma år var antalet sysselsatta fysioterapeuter 17 102, varav 13 702 var sysselsatta inom hälso- och sjukvård.

Nationella planeringsstödet 2021

Socialstyrelsen: Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2019 samt arbetsmarknadsstatus 2018