Distrikt

Fysioterapeuternas lokala verksamhet är uppbyggt av 21 geografiska distrikt med egna styrelser, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga. Varje distrikt motsvarar i princip landstingens indelning.

Ett distrikt är ett förbund i miniatyr

Varje distrikt har sin egen styrelse och är förbundets lokala arbetstagarorganisation. Det innebär att distrikten har fått delegerad rätt att underteckna såväl lokala kollektivavtal, som olika protokoll eller avtal som förbundet ingår. Förbundet delegerar framför allt till den ledamot i varje distriktsstyrelse som är utsedd till förhandlingsledamot, men även andra kan underteckna avtal. Det sker då i samråd med förbundets centrala ombudsmän.

Distrikten har också rätt att utse vilka som ska representera förbundet gentemot arbetsgivaren. Det är distriktsstyrelsen som formellt utser representanter till arbetsgivaren, efter att medlemmarna på en arbetsplats har valt en representant.

Hur är distriktet organiserat?

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och där väljer medlemmarna en styrelse. Sedan utser distriktsstyrelsen inom sig olika funktioner. Förutom de vanliga styrelseposterna utser man också till exempel FoU-ledamot, representanter för de olika arbetsmarknadssektorerna, utbildare och företagarrepresentant. Man kan utse ansvariga för rekrytering, kommunikation och distriktets webbplats m.m.

Centralt är distriktet representerade med vardera en representant i Förhandlingsrådet, Distriktsrådet och Företagarrådet. Genom dessa råd förs distriktens frågor vidare till förbundsstyrelsen. Distrikten utser också representanter till förbundets kongress.

Senaste nytt från distrikten

Yrkande om bättre tjänstepension

2019-05-25 18:57

Distrikt Stockholm

Fysioterapins dag 2019 - var med och bidra!

2019-05-24 19:03

Distrikt Stockholm

Grundkurs för arbetsplatsombud

2019-05-24 18:56

Distrikt Stockholm

Påverkansdag 16/5

2019-05-24 18:47

Distrikt Stockholm

Ärofyllt och välförtjänt pris till sjukgymnast i Västerbotten

2019-05-13 18:48

Distrikt Västerbotten

Följ ett yrke i rörelse

2019-05-13 18:24

Distrikt Västerbotten

Protokoll Styrelsemöte

2019-05-06 21:26

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Save the date!

2019-04-27 21:50

Distrikt Östergötland

Inbjudan Arbetsplatsombudsträff

2019-04-27 09:58

Distrikt Örebro

Centralt SACO-rådsmöte Region Stockholm

2019-04-26 08:59

Distrikt Stockholm