Distrikt – Fysioterapeuterna

Distrikt

Fysioterapeuternas lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt, som är inrättade efter landets regioner, med egna styrelser, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga.

Distriktets verksamhet regleras av förbundets stadgar, kongressbeslut samt förbundsstyrelsen och av de beslut som årsmötet i distrikten fattar.

Varje distrikt är ett förbund i miniatyr

Varje distrikt har sin egen styrelse och är förbundets lokala arbetstagarorganisation. Det innebär att distrikten har fått delegerad rätt att underteckna såväl lokala kollektivavtal, som olika protokoll eller avtal som förbundet ingår. Förbundet delegerar framför allt till den ledamot i varje distriktsstyrelse som är utsedd till regionalt förhandlingsansvarig, men även andra kan underteckna avtal. Det sker då i samråd med kansliets ombudsmän.

Distrikten har också rätt att utse vilka som ska representera förbundet gentemot arbetsgivaren. Det är distriktsstyrelsen som formellt utser representanter till arbetsgivaren, efter att medlemmarna på en arbetsplats har valt en representant.

Hur är distriktet organiserat?

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och där väljer medlemmarna en styrelse. Sedan utser distriktsstyrelsen inom sig olika funktioner.

Centralt är distriktet representerade i distriktsordföranderådet, Rådet för arbetsliv och avtal, samt rådet för företagande. Genom dessa råd förs distriktens frågor vidare till förbundsstyrelsen. Distrikten utser också representanter till förbundets kongress.

Välkommen till Distrikt Blekinge

Välkommen till vår lokala hemsida. Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen...

Välkommen till Distrikt Dalarna

Välkommen till vår lokala hemsida. Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen...

Välkommen till Distrikt Gotland

Välkommen till vår lokala hemsida. Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen...

Distrikt Gävleborg

Välkomna till Distrikt Gävleborgs hemsida.

Välkommen till Distrikt Halland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmar...

Välkommen till Distrikt Jämtland/Härjedalen

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmar...

Distrikt Jönköping

Välkommen till distrikt Jönköpings lokala hemsida. Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrik...

Välkommen till Distrikt Kalmar

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmar...

Välkommen till Distrikt Kronoberg

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmar...

Välkommen till Distrikt Norrbotten

Just nu saknas en styrelse som på uppdrag av medlemmar driver verksamheten utifrån kongressens...

Distrikt Skåne

Välkommen till distrikt Skånes hemsida! Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin...

Distrikt Stockholm

Stockholms distriktsstyrelse är din fackliga del inom Fysioterapeuterna, vi arbetar med stora...

Distrikt Sörmland

Välkommen till vår lokala hemsida!  Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen...

Distrikt Uppsala

Välkommen till vår hemsida!

Distrikt Värmland

Välkommen till Distrikt Värmlands lokala hemsida. Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt...

Distrikt Västerbotten

Välkomna till Fysioterapeuterna i Västerbotten! Distriktsstyrelsen är i år spridda över hela läne...

Välkommen till Distrikt Västernorrland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmar...

Distrikt Västmanland

Vårt distrikt, liksom förbundets övriga distrikt, har sin egen styrelse som på uppdrag av...

Välkommen till Distrikt Västra Götaland

Och vår lokala webbplats. Vårt distrikt liksom förbundets övriga har sin egen styrelse som på...

Välkommen till Distrikt Örebro

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmar...

Välkommen till Distrikt Östergötland

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmar...