Distrikt

Fysioterapeuternas lokala verksamhet är uppbyggt av 21 geografiska distrikt med egna styrelser, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga. Varje distrikt motsvarar i princip landstingens indelning.

Ett distrikt är ett förbund i miniatyr

Varje distrikt har sin egen styrelse och är förbundets lokala arbetstagarorganisation. Det innebär att distrikten har fått delegerad rätt att underteckna såväl lokala kollektivavtal, som olika protokoll eller avtal som förbundet ingår. Förbundet delegerar framför allt till den ledamot i varje distriktsstyrelse som är utsedd till förhandlingsledamot, men även andra kan underteckna avtal. Det sker då i samråd med förbundets centrala ombudsmän.

Distrikten har också rätt att utse vilka som ska representera förbundet gentemot arbetsgivaren. Det är distriktsstyrelsen som formellt utser representanter till arbetsgivaren, efter att medlemmarna på en arbetsplats har valt en representant.

Hur är distriktet organiserat?

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och där väljer medlemmarna en styrelse. Sedan utser distriktsstyrelsen inom sig olika funktioner. Förutom de vanliga styrelseposterna utser man också till exempel FoU-ledamot, representanter för de olika arbetsmarknadssektorerna, utbildare och företagarrepresentant. Man kan utse ansvariga för rekrytering, kommunikation och distriktets webbplats m.m.

Centralt är distriktet representerade med vardera en representant i Förhandlingsrådet, Distriktsrådet och Företagarrådet. Genom dessa råd förs distriktens frågor vidare till förbundsstyrelsen. Distrikten utser också representanter till förbundets kongress.

Senaste nytt från distrikten

Fysioterapins dag i Jämtland Härjedalen

2020-09-08 13:42

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Protokoll styrelsemöte 200901

2020-09-07 09:51

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Program för fysioterapins dag 2020

2020-09-06 15:48

Distrikt Örebro

Program för Fysioterapins Dag 8/9 2020

2020-09-04 09:36

Distrikt Stockholm

Den som väntar på något gott...

2020-09-01 21:23

Distrikt Västmanland

Nya ansökningstider för Renée Eanders Hjälpfond

2020-09-01 08:00

Distrikt Västra Götaland

Välkomna tillbaka!

2020-08-24 20:37

Distrikt Stockholm

Försämrad rehabilitering under pandemin

2020-08-21 09:44

Distrikt Västerbotten

Anmäl dig till Fysioterapins dag 2020

2020-08-05 10:02

Distrikt Örebro

Presentation Susanna

2020-08-01 08:00

Distrikt Västmanland