Distrikt – Fysioterapeuterna

Distrikt

Fysioterapeuternas lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt, som är inrättade efter landets regioner, med egna styrelser, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga.

Distriktets verksamhet regleras av förbundets stadgar, kongressbeslut samt förbundsstyrelsen och av de beslut som årsmötet i distrikten fattar.

Varje distrikt är ett förbund i miniatyr

Varje distrikt har sin egen styrelse och är förbundets lokala arbetstagarorganisation. Det innebär att distrikten har fått delegerad rätt att underteckna såväl lokala kollektivavtal, som olika protokoll eller avtal som förbundet ingår. Förbundet delegerar framför allt till den ledamot i varje distriktsstyrelse som är utsedd till regionalt förhandlingsansvarig, men även andra kan underteckna avtal. Det sker då i samråd med kansliets ombudsmän.

Distrikten har också rätt att utse vilka som ska representera förbundet gentemot arbetsgivaren. Det är distriktsstyrelsen som formellt utser representanter till arbetsgivaren, efter att medlemmarna på en arbetsplats har valt en representant.

Hur är distriktet organiserat?

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och där väljer medlemmarna en styrelse. Sedan utser distriktsstyrelsen inom sig olika funktioner.

Centralt är distriktet representerade i distriktsordföranderådet, Rådet för arbetsliv och avtal, samt rådet för företagande. Genom dessa råd förs distriktens frågor vidare till förbundsstyrelsen. Distrikten utser också representanter till förbundets kongress.

Senaste nytt från distrikten

Nytt under våren...

2021-04-29 10:29

Distrikt Stockholm

Nätverksträff för egna företagare 19/5

2021-04-27 11:16

Distrikt Västerbotten

Protokoll Styrelsemöte 210420

2021-04-26 08:42

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Sammanfattning från styrelsemöte 210412

2021-04-22 10:17

Distrikt Västerbotten

Fysioterapeut porträtteras i pandemivården

2021-03-25 14:59

Distrikt Västerbotten

Sammanfattning från styrelsemöte 210316

2021-03-25 09:55

Distrikt Västerbotten

Protokoll styrelsemöte 210312

2021-03-22 09:38

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Rehabilitering efter Covid-19

2021-03-03 13:02

Distrikt Västerbotten

Nytt digitalt nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster!

2021-02-23 09:23

Distrikt Västerbotten

Medlemsbrev

2021-02-16 00:00

Distrikt Skåne