Distrikt – Fysioterapeuterna

Distrikt

Fysioterapeuternas lokala verksamhet är uppbyggt av 21 distrikt, som är inrättade efter landets regioner, med egna styrelser, vars uppgift är att driva förbundets frågor och de frågor som distriktets medlemmar anser är viktiga. Distriktets verksamhet regleras av förbundets stadgar, kongressbeslut samt förbundsstyrelsen och av de beslut som årsmötet i distrikten fattar.

Ett distrikt är ett förbund i miniatyr

Varje distrikt har sin egen styrelse och är förbundets lokala arbetstagarorganisation. Det innebär att distrikten har fått delegerad rätt att underteckna såväl lokala kollektivavtal, som olika protokoll eller avtal som förbundet ingår. Förbundet delegerar framför allt till den ledamot i varje distriktsstyrelse som är utsedd till förhandlingsledamot, men även andra kan underteckna avtal. Det sker då i samråd med förbundets centrala ombudsmän.

Distrikten har också rätt att utse vilka som ska representera förbundet gentemot arbetsgivaren. Det är distriktsstyrelsen som formellt utser representanter till arbetsgivaren, efter att medlemmarna på en arbetsplats har valt en representant.

Hur är distriktet organiserat?

Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ och där väljer medlemmarna en styrelse. Sedan utser distriktsstyrelsen inom sig olika funktioner. Förutom de vanliga styrelseposterna utser man också till exempel FoU-ledamot, representanter för de olika arbetsmarknadssektorerna, utbildare och företagarrepresentant. Man kan utse ansvariga för rekrytering, kommunikation och distriktets webbplats m.m.

Centralt är distriktet representerade i Distriktsordföranderådet, Rådet för arbetsliv och avtal, samt Råd för företagande. Genom dessa råd förs distriktens frågor vidare till förbundsstyrelsen. Distrikten utser också representanter till förbundets kongress.

Senaste nytt från distrikten

Rehabilitering efter Covid-19

2021-03-03 13:02

Distrikt Västerbotten

Nytt digitalt nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster!

2021-02-23 09:23

Distrikt Västerbotten

Medlemsbrev

2021-02-16 00:00

Distrikt Skåne

Yrselkurs 22-23 april 2021

2021-02-04 08:32

Distrikt Västernorrland

Disputerade specialistsjukgymnast Charlotta Lans

2021-02-03 09:54

Distrikt Kalmar

Vad heter din fysioterapeut?

2021-01-25 20:13

Distrikt Uppsala

Protokoll styrelsemöte 210112

2021-01-18 12:36

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Protokoll Styrelsemöte 201202

2021-01-11 09:37

Distrikt Jämtland/Härjedalen

Årsmöte 2020 protokoll

2021-01-08 09:26

Distrikt Västernorrland

Nästa styrelsemöte

2021-01-03 21:06

Distrikt Västra Götaland