2019-07-02 14:41

Distrikt Blekinge

En dag på habiliteringen

På bilden ovan ser ni tre medlemmar i Blekinges distriktsstyrelse. I ribbstolen finner ni ordförande Hanna Mattsson-Lauterbach, till vänster ledamot Daniel Ekstrand och till höger webbredaktör Fredrik Nilsson.

Vi jobbar alla tre på Habiliteringen i Karlskrona där vi träffar barn och vuxna med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Åldersgruppen varierar från några veckor gamla bebisar till 65+.

På habiliteringen arbetar vi i tvärprofessionella team innehållande bland annat arbetsterapeuter, logopeder och specialpedagoger. Vi har även ett tätt sammarbete med neurologer, ortopeder och ortopedingenjörer.

Arbetet innefattar hjälpmedelsförskrivning, förskrivning av ortopediska hjälpmedel och handledning i träning för att främja motorisk utveckling. Vi är även delaktiga i utredning inför diagnossättning där vi bedömer motorisk förmåga, neurologiska- och ortopediska symtom.

Vi ser att fysioterapeutens roll på habiliteringen kan utvecklas till ett större ansvarstagande i arbetet för bättre levnadsvanor. Det finns även stor utvecklingspotential i arbetet kring barn med autism och/eller utvecklingsstörning för att så tidigt som möjligt fånga upp motoriska svårigheter och behandla dem i ett tidigt skede.

Att jobba som fysioterapeut på habiliteringen innebär att man ofta stöter på varierande och utmanande frågeställningar som innebär att vi måste utnyttja hela vår yrkeskompetens.

Senaste nyheterna

En dag på habiliteringen

2019-07-02 14:41

Distrikt Blekinge

På bilden ovan ser ni tre medlemmar i Blekinges distriktsstyrelse. I ribbstolen finner ni...