Styrelse

Heléne Öhman
Distriktsordförande, mötesordförande samt distriktets representant i DO-rådet
helohma@gmail.com
Landstinget Blekinge, Primärvården, Karlskrona Rehabcenter, telefon 0455-73 55 28

Linda Ax Linderoth 
Sekreterare
linjoh54@hotmail.com
Landstinget Blekinge, Primärvården, Karlskrona Rehabcenter, telefon 0455-73 57 87

Kassör
Vakant

Elin Håkansson
K-representant
elin.hakansson@karlskrona.se
Äldreförvaltningen Karlskrona kommun, telefon 0455-30 44 62

Gerthi Persson
Distriktets påverkansansvarig samt representant i styrelsen
gerthi.persson@ltblekinge.se
Planerings- och utvecklingsavdelningen, Landstinget Blekinge, telefon 0455-73 40 62

Hanna Mattsson Lauterbach
Representant i styrelsen
hanna.mattsonlauterbach@karlskrona.se
Landstinget Blekinge, Vuxenpsykiatrin Ronneby, telefon 0457-73 76 72

Linnéa Petersson 
Representant i styrelsen
linnea.petersson@ltblekinge.se
Landstinget Blekinge, Primärvården, Ronneby rehabcenter 0457- 73 14 92 

A-ledamot: 
Roterande

Daniel Jusinski
F-ledamot
fysio.dj@gmail.com
Egenföretagare, Fysio Daniel Jusinski AB, telefon 0704 30 84 92

E-ledamot:
Vakant

Kontaktuppgifter webbredaktör

Daniel Jusinski
fysio.dj@gmail.com
Egenföretagare, Fysio Daniel Jusinski AB, telefon 0704 30 84 92