Styrelse

Distriktsordförande:
Vakant

Heléne Berup
Kassör
helene.berup@karlskrona.se
Äldreförvaltningen Karlskrona kommun, telefon 0455-30 47 09

Pia Borg Lindblom
Mötesordförande samt distriktets representant i DO-rådet 
pia.borglindblom@regionblekinge.se
Färdtjänsthandläggare på Region Blekinge, telefon 0455-32 21 33

Sandra Hiller
Representant i styrelsen
sandra.hiller@ltblekinge.se
Landstinget Blekinge, Primärvården, Rehab Linden, telefon 0454-73 34 70

Elin Håkansson
K-representant
elin.hakansson@karlskrona.se
Äldreförvaltningen Karlskrona kommun, telefon 0455-30 44 62

Emelie Olsson
Representant i styrelsen
emelie-b.olsson@ltblekinge.se
Landstinget Blekinge, Avd 36 Geriatrik, telefon 0454-73 56 34

Gerthi Persson
Distriktets påverkansansvarig samt representant i styrelsen
gerthi.persson@ltblekinge.se
Planerings- och utvecklingsavdelningen, Landstinget Blekinge, telefon 0455-734062

Gunilla Persson
U-representant
gunilla.persson@ltblekinge.se
Äldreförvaltningen Karlskrona kommun, telefon 0455-30 33 98

Hanna Mattsson Lauterbach
Representant i styrelsen
hanna.mattsonlauterbach@karlskrona.se
Landstinget Blekinge, Vuxenpsykiatrin Ronneby, telefon 0457-73 76 72

Helén Pettersson
Representant i styrelsen
helen.pettersson@ltblekinge.se
Smärtrehab Blekingesjukhuset Karlskrona, telefon 0455-73 77 05

A-ledamot:
Roterande

F-ledamot:
Vakant

E-ledamot:
Vakant

Kontaktuppgifter webbredaktör

Hanna Hermansson
hanna.hermansson@karlskrona.se
Äldreförvaltningen Karlskrona kommun, telefon 0455-32 13 20