Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse

Annika Friman - Distriktsordförande                                                            annika.friman@regionblekinge.se                    


 

Carina Abrahamsson - Kassör                              carina.abrahamsson@regionblekinge.se


 

Helén Petersson -Ledamot                                            helen.pettersson@regionblekinge.se


 

Pia Borg Lindblom - Ledamot                                  pia.borglindblom@blekingetrafiken.se


 

Daniel Jusinski - Företagarråd                                                                      fysio.dj@gmail.com                                                                                                    Fysio Daniel Jusinski, Lok&Motion gym/rehab, 0704 30 84 92


 

Daniel Ekstrand - Valberedning                                                              daniel.ekstrand@regionblekinge.se 


 

Du kan också nå oss via e-post på blekinge@fysioterapeuterna.se


 

Kontaktuppgifter webbredaktör

Daniel Jusinski                                                                                        fysio.dj@gmail.com                                                                                                    Fysio Daniel Jusinski, Lok&Motion gym/rehab, 0704 30 84 92

Fredrik Nilsson                                                                                                      fredrik-c.nilsson@regionblekinge.se