Styrelse

Om du vill nå oss via mejl kontakta oss på                          blekinge@fysioterapeuterna.se

Hanna Mattsson Lauterbach - Distriktsordförande                          hanna.mattsson_lauterbach@regionblekinge.se                                                              Region Blekinge, habiliteringen Karlskrona, 0455 - 73 43 69

Heléne Öhman - Förhandlingsråd                                                                      helene.ohman@regionblekinge.se eller frad@fysioterapeuterna.se                                  Region Blekinge, primärvården, Karlskrona Rehabcenter, 0455-73 55 28

Carina Abrahamsson - Kassör                                    carina.abrahamsson@regionblekinge.se

Elin Håkansson - K-representant                                                    elin.hakansson@karlskrona.se                                                                      Äldreförvaltningen Karlskrona kommun, 0455-30 44 62

Daniel Jusinski - F-ledamot
fysio.dj@gmail.com
Fysio Daniel Jusinski AB, Lok&Motion gym/rehab, 0704 30 84 92

Elke Rump - Ledamot                                                                                elke.rump@karlskrona.se

Fredrik Nilsson - Ledamot                                                                                                fredrik-c.nilsson@regionblekinge.se

Gerthi Persson - Ledamot                                                                                  Distriktets påverkansansvarig                                            gerthi.persson@regionblekinge.se                                                                      lanerings- och utvecklingsavdelningen, region Blekinge, 0455-73 40 62

Linda Ax Linderoth - Ledamot
linda.ax_linderoth@regionblekinge.se                                                                                Region Blekinge, primärvården, Karlskrona rehabcenter, 0455-73 57 87

Linnéa Petersson - Ledamot                                                      linnea.petersson@ltblekinge.se                                                                                      Region Blekinge, primärvården Ronneby rehabcenter 0457- 73 14 92 

Daniel Ekstrand - Ledamot                                                                                              Daniel.ekstrand@regionblekinge.se                                                                                Region Blekinge, habiliteringen, 0455-734387

Sekreterare - Roterande

A-ledamot: 
Roterande

E-ledamot:
Vakant

Kontaktuppgifter webbredaktör

Daniel Jusinski
fysio.dj@gmail.com
Fysio Daniel Jusinski AB, Lok&Motion gym/rehab, 0704 30 84 92

Fredrik Nilsson                                                                                                      fredrik-c.nilsson@regionblekinge.se