Välkommen till Distrikt Dalarna

Välkommen till vår lokala hemsida. Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt.

Aktuellt

Protokoll årsmöte

2018-11-26 17:05

Distrikt Dalarna

Nu finns vi på Facebook

2018-10-29 10:21

Distrikt Dalarna

Följ oss på Instagram

2018-10-26 16:31

Distrikt Dalarna