Välkommen till Distrikt Dalarna

Distriktstyrelsen driver arbetet på uppdrag från sina medlemmar utifrån kongressens beslut och våra lokala behov.

Vill du vara med i vårt arbete, behöver du råd eller av annan anledning komma i kontakt med oss kan du mejla enskild ledamot enligt listan på sidan Styrelse. Den gemensamma mejlboxen är stängd.

Aktuellt

Primärvården

2018-03-23 08:38

Distrikt Dalarna

Kalendarium
nov
28

28 november 2018

Årsmöte

Distrikt Dalarna