Enkätsvar

Här är enkätsvaren som vi har skickat vidare till hälsovalskontoret.