Kalendarium

Styrelsemöten i vår:
180326 kl 1730 hemma hos Liselotte Hedin
180423 kl 1730 i lunchrummet på Fysioterapin Gävle sjukhus
180523 kl 1800 Vårmöte. Prel. lokal är lunchrummet på Fysioterapin Gävle sjukhus.