Styrelsemöte

23 september 2019, 17:30 – 19:00

Plats: Gävle sjukhus, plan 13

Distrikt Gävleborg

Kommande händelser
okt
21

21 oktober 2019, 17:30 – 19:00

Styrelsemöte

Gävle sjukhus, Plan 13

Distrikt Gävleborg

nov
20

20 november 2019, 18:00 – 20:00

Årmöte 2019

Gävle Sjukhus Plan 13

Distrikt Gävleborg