Välkommen till Distrikt Örebro

Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur Fysioterapeuterna arbetar lokalt.

Kontakta distrikt Örebros styrelse: orebro@fysioterapeuterna.se

Är du fysioterapeut eller sjukgymnast och vill bli medlem i förbundet?

Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i distrikt Örebro.

Ombudsträffar

Ombudsträffarna är till för att vi skall sammarbeta mellan enheterna och för att sprida informati...

Internationella Fysioterapins dag

Här kan du se tidigare program från Fysioterapins dag i Örebro.

Medlemssida Örebro

Här kan du som medlem ta del av sådant som protokoll från styrelsemöten, den nya verksamhetsplane...

Löneöversyn

2019 års löneprocess är genomförd. Hjälp oss ge arbetsgivaren en så korrekt bild som möjligt av h...

Aktuellt

En lyckad webbkonferens med över 200 deltagare

2020-09-23 21:59

Distrikt Örebro

Program för fysioterapins dag 2020

2020-09-06 15:48

Distrikt Örebro

Anmäl dig till Fysioterapins dag 2020

2020-08-05 10:02

Distrikt Örebro