Grattis till vår Specialistfysioterapeut! – Fysioterapeuterna

2021-07-01 20:24

Distrikt Örebro

Grattis till vår Specialistfysioterapeut!

Vi på fysioterapeuterna vill uppmärksamma vår duktiga fysioterapeut Maria Nilsson på Livsstilsmottagningen i Karlskoga som i år har fått en specialisttjänst inom Primär sjukvård- och hälsa, med anställning av Region Örebro Län. Med detta tar hon ett viktigt kliv framåt för yrkeskåren och fysioterapeuternas arbete inom specialistordningen.

När Maria får frågan om vad hennes yrke som specialistfysioterapeut på livsstoilsmottagningen innenär svarar hon följande:

- Att vara specialist inom Primär hälso- och sjukvård ställer krav på bred yrkesspecifik kunskap och att man verkar med hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande, rådgivande, behandlande och rehabiliterande åtgärder mot samtliga åldersgrupper. I min roll som specialist inom Primär hälso- och sjukvård bidrar jag till implementering av evidens och nya arbetssätt då jag medverkar i kvalitets- och verksamhetsutveckling genom uppbyggnad av en Livsstilsmottagning i område väster. Jag arbetar hälsofrämjande, med preventiva och rehabiliterande insatser och möter ofta patienter med komplex problematik, så väl vuxna som barn och ungdomar. I mitt uppdrag som specialist medverkar jag i att ta fram och hålla i personalutbildningar om Fysisk aktivitet och FaR samt i att utveckla FaR-modellen inom region Örebro län. Jag är även ledamot i lokalt programområde (LPO) för levnadsvanor med målområden för god vård; kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv. I mitt arbete som specialist inom fysioterapi upplever jag att jag bidrar till det som behövs för att möta dagens och morgondagens krav på hälso- och sjukvården och den omställning som sker till Nära vård.

Nedan finner du även en artikel med inblick i Livsstilsmottagningen:

Livsstilsmottagningen i Karlskoga gör utflykter till naturreservat

Senaste nyheterna

Välkommen på årsmöte!

2022-01-10 22:28

Distrikt Örebro

Välkommen på Årsmöte för Fysioterapeuterna distrikt Örebro, måndag 31 jan! Årsmötet genomförs som...

Vi välkomnar Caroline Agrell att gästa årsmötet i Örebro!

2021-12-06 19:30

Distrikt Örebro

Den 31 januari 2022 är det åter dags för årsmöte för Fysioterapeuterna distrikt Örebro! Vi har i ...

Vill du vara med och engagera dig?

2021-09-22 19:29

Distrikt Örebro

Vi söker fler medlemmar i vår styrelse i Örebro! Du kanske vill vara med och planera inför den...

Från sändningen av Fysioterapins dag i Wilandersalen

2021-09-11 15:16

Distrikt Örebro

Bild (Medlemmar i Styrelsen ställde upp sig för bild men höll annars avstånd): Från vänster: Sofi...

Karin Sundin auskulterar

2021-08-19 13:09

Distrikt Örebro

I samband med att Karin Sundin, Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (S), fått...