2020-10-08 21:05

Distrikt Örebro

Tyck till innan den 14/10!

Under 2021 kommer det genomföras en stor omorganisation i Region Örebro län. 

Inför omorganisationen kommer det att genomföras en risk- och konsekvensanalys i hälso- och sjukvårdens samverkansgrupp (HSSG) den 20 oktober. Fysioterapeuterna behöver sammanställa:

- de risker vi ser med den nya organisationen

- det vi ser som positivt med den nya organisationen

- förändringar vi ser är viktiga är med i en ny hälso- och sjukvårdsorganisation

Utredningarna som ligger till grund för arbetsgivarens förslag finner du på

Vi behöver få era tankar senast den 14/10, för att kunna sammanställa dem innan samverkan som är den 20/10. Maila synpunkterna till: frad.orebro@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

INSTÄLLD - facklig grundkurs

2020-10-21 21:29

Distrikt Örebro

Tyvärr måste vi meddela att den fackliga grundkursen 17/11 är inställd på grund av den rådande...

Välkommen på årsmöte 30 november

2020-10-13 22:58

Distrikt Örebro

Nu är det dags att anmäla sig om du vill delta i fysioterapeuternas årsmöte. Här kan du får inbli...

Tyck till innan den 14/10!

2020-10-08 21:05

Distrikt Örebro

Under 2021 kommer det genomföras en stor omorganisation i Region Örebro län.  Inför omorganisatio...

Lyssna på Karin i P4!

2020-09-27 18:50

Distrikt Örebro

Inför fysioterapins dag 2020 intervjuades Karin Lorin i P4. Lyssna här!   Karin i P4 

En lyckad webbkonferens med över 200 deltagare

2020-09-23 21:59

Distrikt Örebro

Drygt 200 av Region Örebros fysioterapeuter och sjukgymnaster deltog i webbsändningen från...