Fysioterapins Dag 2018

Här hittar du bildspel från årets kvalitetsdag.

Dagens program.

 

Karin Lorin, ordförande distrikt Örebro hälsar välkommen.

Presentationer

Bäckenbottenmottagning på Kvinnokliniken USÖ (projekt).
Maria Kramer Lohse, leg. sjukgymnast, Kvinnokliniken USÖ.

Vidare i livet – inte tillbaka: Upplevelser av hur funktionsnedsättning och behandling
påverkar livstillfredsställelsen hos vuxna personer med mjukdelssarkom.
Linda Löfbom, leg. fysioterapeut, Fysioterapiavdelningen, USÖ.

Primary care management of chronic benign pain in children and adolescents:
A qualitative study of physiotherapists' perspectives.
Tove Axelsson Landberg, leg. sjukgymnast, Baggängens vårdcentral.

Få det att fungera: upplevelser av att leva tillsammans med någon som faller på
grund av multipel skleros.
Anna Carling, leg. fysioterapeut, doktorand Örebro Universitet, UFC,
Fysioterapiavdelningen, USÖ.

Behovsbedömning och förskrivningsprocess vid utprovning av rollator för äldrepersoner.
Anette Forsberg, leg. fysioterapeut, docent, verksamhetschef Fysioterapiavdelningen
USÖ.

Physiotherapeutic perspectives on balance control after stroke: exercises,
experiences and measures (avhandling).
Mialinn Arvidsson Lindvall, leg. sjukgymnast, med. dr., UFC, Kumla vårdcentral.


Föreläsningar

Bäcken och ryggsmärta vid graviditet – vem, var, varför?
Annelie Gutke, leg. fysioterapeut, med. dr., specialist gynekologi, obstetrik och
urologi, Närhälsan Eriksberg samt lektor Göteborgs universitet.

Delade magmuskler – hur hänger det ihop?
Martin Eriksson Crommert, leg. sjukgymnast, med. dr., UFC, Olaus Petri vårdcentral.