Fysioterapins Dag 2017

Här hittar du föreläsarnas bildspel, kliniska tester för bedömning av patienter med subacromialsmärta, träningsprogram samt algoritm för fysioterapi skuldersmärta som Theresa Holmgren delat med sig.

Dagens bildspel och dokument

 

Förbättrad tillgänglighet och kvalitet av träningsinriktad rehabilitering efter hjärtinfarkt i Region Örebro län Kerstin L. Angegård, specialistfysioterapeut hjärt- och kärlsjukdomar, Fysioterapi avd, USÖ 

Fysioterapi under sjukhusvistelsen efter lungcancerkirurgi ger ökade nivåer av fysisk aktivitet mätt med accelerometri Marcus Jansson, specialistsjukgymnast, doktorand, Fysioterapi avd, USÖ (Inget bildspel).

Upplevelse av balans hos personer med stroke Mialinn Arvidsson Lindvall, sjukgymnast, doktorand, Kumla vårdcentral, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning? Louise Andersson, sjukgymnast, Skebäcks vårdcentral 

Andningsgymnastik och tidig mobilisering för att förhindra vårdrelaterad pneumoni hos patienter över 80 år opererade för höftfraktur  Anna Ståhl, fysioterapeut, Utvecklingsenheten 

Föreläsning: Axelleden – Funktionsdiagnostik och rehabilitering 

Theresa Holmgren, leg. sjukgymnast, Med Dr, Enhetschef Ortoped- och Ryggklinikens Rehabenhet, Universitetssjukhuset i Linköping 

Kliniska tester för bedömning av patienter med subacromialstmärta, (pdf)

Algoritm för fysioterapi skuldersmärta. (pdf)

Träningsprogram för patienter med subacromialsmärta. (pdf)