Välkommen till Fysioterapins dag 2019

09 september 2019, 08:15 – 12:30

Plats: Bomanssonsalen, USÖ

Distrikt Örebro

I samband med den internationella Fysioterapins dag bjuder Fysioterapeuterna distrikt Örebro i samarbete med Region Örebro Län in alla fysioterapeuter/sjukgymnaster i Region Örebro län till en halvdagskonferens. Konferensen ger en möjlighet att träffas för att inspireras, sprida kunskap och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och kompetens lokalt i Örebro!

Läs inbjudan Fysioterpins dag 2019 - Skriv ut.

Konferensen stöds av Hälso- och sjukvårdsledningen och berörda områdeschefer har informerats. Ledighet för deltagande beviljas av respektive enhetschef.

Boka in förmiddagen i din kalender redan nu!

Slutgiltigt program och länk till anmälan kommer i augusti.

Välkommen!
Fysioterapeuterna distrikt Örebro

Kommande händelser
sep
09

09 september 2019, 08:15 – 12:30

Välkommen till Fysioterapins dag 2019

Bomanssonsalen, USÖ

Distrikt Örebro