Löneförhandlarkurs

27 februari 2019, 08:00 – 28 februari 2019, 16:30

Plats: Saco Expeditionen, Järnvägsgatan i Örebro

Distrikt Örebro, Facklig kurs

Som ett vidare led i fackliga kurser erbjuder förbundet dig som genomgått Grundkursen att gå förbundets kurs i lön. Kursen riktar sig främst till dig som är arbetsplatsombud och/eller förhandlingsrådsledamot.

Utmaningen ligger i att öka kunskapen om Fysioterapeuternas kostnadseffektiva bidrag till verksamheten och därigenom få en bättre värdering av professionens nytta och kompetens. 

Kursinnehållet är bland annat;

Lönebildning – vad är det?
Genomgång av lönebildningsprocessen
Parternas respektive ansvar
Genomgång av HÖK
Lönekriterier – vad ska man tänka på?
Lönekartläggning och arbetsvärdering
Lönesamtalet

Anmäla dig på denna länk

Vid frågor kontakta Louise Andersson; frad.orebro@fysioterapeuterna.se

Välkomna!

Kommande händelser
apr
29

29 april 2019, 17:15 – 18:45

Styrelsemöte

SACO expeditionen Järnvägsgatan 16B

Distrikt Örebro

maj
27

27 maj 2019, 17:15 – 18:45

Styrelsemöte

SACO expeditionen Järnvägsgatan 16B

Distrikt Örebro