Styrelsemöte

18 mars 2019, 17:15 – 18:45

Plats: SACO expeditionen Järnvägsgatan 16B

Distrikt Örebro

Intresserade medlemmar är välkomna. Kontakta Karin Lorin om du planerar att komma.

Kommande händelser
apr
29

29 april 2019, 17:15 – 18:45

Styrelsemöte

SACO expeditionen Järnvägsgatan 16B

Distrikt Örebro

maj
27

27 maj 2019, 17:15 – 18:45

Styrelsemöte

SACO expeditionen Järnvägsgatan 16B

Distrikt Örebro