Styrelsemöte

11 november 2019, 17:15

Plats: SACO expeditionen, Järnvägsgatan 16 B

Distrikt Örebro

Kommande händelser
dec
09

09 december 2019, 08:00 – 12:00

Facklig grundkurs

SACO-expeditionen/ Överviktsenheten Järnvägsgatan 16 B

Distrikt Örebro, Facklig kurs

dec
09

09 december 2019, 17:15 – 19:30

Styrelsemöte

SACO expeditionen Järnvägsgatan 16 B

Distrikt Örebro