Styrelsemöte – Fysioterapeuterna

Styrelsemöte

26 januari 2022

Plats: SACO expeditionen

Distrikt Örebro

Kommande händelser

jan
26

26 januari 2022

Styrelsemöte

SACO expeditionen

Distrikt Örebro

jan
31

31 januari 2022, 18:00

Årsmöte

Distrikt Örebro