Fysioterapeuterna Örebro

Uppdrag
 
Namn Telefon E-post
Ordförande

Karin Lorin 

  karin.lorin@regionorebrolan.se
Kassör Liv Näsholm    liv.nasholm@regionorebrolan.se
Förhdlingsråd

Vakant

 

 

Sekreterare
 
Vakant     
Ledamot Louise Andersson   louise.andersson@regionorebrolan.se

Ledamot
Webbredaktör

Monika Randén

 

  monika.randen@regionorebrolan.se
Suppleant Emma Nilsing-Strid
 
  emme.nilsing-strid@regionorebrolan.se 
 Revisorer

Maria Hindenborg

Åsa Andersson