Fysioterapeuterna Örebro 2017

Uppdrag
 
Namn Telefon E-post
Ordförande

Karin Lorin, Barn o
ungdoms. hab 

  karin.lorin@regionorebrolan.se
Kassör Liv Vidinghoff
Laxå VC  
  liv.vidinghoff@regionorebrolan.se
Förhdlingsråd

Vakant

 

 

Sekreterare
 
Vakant     
Ledamot Louise Andersson
Skebäcks VC
  louise.andersson@regionorebrolan.se

Ledamot
Webbredaktör

Monika Randén
Rehabenhet. Kga las.
 

  monika.randen@regionorebrolan.se
Revisorer Maria Hindenborg
 
   
  Åsa Andersson