Samlingssida för dokument

Detta är distrikt Örebro samlingssida för olika dokument

Årsmötes dokument

Här hittar du distriktets årsmötesdokument

Protokoll distriktsstyrelsen

Här hittar du distriktsstyrelsens protokoll

Internationella Fysioterapins dag

Fysioterapins dag 2016 Fysioterapins dag 2015 Internationella Fysioterapins Dag 2017