Samlingssida för dokument

Detta är distrikt Örebro samlingssida för olika dokument

Årsmötes dokument

Här hittar du distriktets årsmötesdokument

Löneöversyn

2019 års löneprocess är genomförd. Hjälp oss ge arbetsgivaren en så korrekt bild som möjligt av h...

Internationella Fysioterapins dag

Fysioterapins dag 2016 Fysioterapins dag 2015 Internationella Fysioterapins Dag 2017