Inbjudan årsmöte

Styrelsen för Fysioterapeuterna Örebro hälsar välkommen till årsmöte 2017

När? Måndagen den 27 november, kl. 18:00 - ca 20:00
Var? City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro 

Har du förslag på Fysioterapeuterna i Örebros verksamhet, är du välkommen att lämna in en motion. Motionerna redovisas på årsmötet och bereds av styrelsen under det kommande verksamhetsåret.

Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den fredagen den 17 november, skickas till Fysioterapeuternas mail: fysioterapeuterna@regionorebrolan.se

Kvällens program:

18.00 Hälso- och sjukvården i sändig utveckling - hur kan fysioterapeuternas kompetens bidra?
Ylva Nilsagård, fysioterapeut, doc med vet och utvecklingschef för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Örebro län.

18.30 Årsmöte. Se dagordningen längre ner. 

19.00 Middag. Vegetariskt huvudalternativ. Ange i anmälan om det är något du inte tål.

20.00 Kvällen avslutas

 Anmäl dig via nedan stående formulär senast måndag 20 november.

Varmt välkommen!

Styrelsen för Fysioterapeuterna Örebro

Kallelse och dagodning - För utskrift

Årsmötesdokument
Årssammnanställning 2017
Sammanställning räkenskapsåret 2017
Verksamhetsberättelse 2017 Fysioterapeuterna Örebro 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Justering av röstlängd
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Val av mötesfunktionärer
   a) Mötesordförande
   b) Mötessekreterare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för räkenskapsåret
 7. Fastställande av resultat och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av distriktsstyrelse. Distriktsstyrelsen utser inom sig ordförande
11. Val av revisorer och valberedning
12. Övriga frågor/motioner
13. Årsmötets avslutande