Fysioterapin Dag 2018 - Inbjudan

Med anledning av den internationella Fysioterapins dag bjuder vi även i år in till en kvalitetsdag, arrangerad av Fysioterapeuterna distrikt Örebro i samarbete med Region Örebro Län.

Kvalitetsdag

Kvalitetsdagen är som tidigare år tänkt som en halvdag där fysioterapeuter/
sjukgymnaster i Region Örebro Län träffas för att inspireras, sprida kunskap, lära av
varandra och nätverka. Syftet är att synliggöra kollegors engagemang och
kompetens lokalt i Örebro!

Ta chansen och presentera ditt arbete för länets kollegor!

Med den här inbjudan vill vi bjuda in dig/er som gjort ett förbättringsarbete av
något slag, skrivit ett vetenskapligarbete – från C-uppsats till avhandling – att ta
chansen och presentera ditt arbete för länets kollegor!
Vill du vara med?
Skicka in en kort sammanfattning/abstrakt av ditt projekt/kvalitetsarbete senast
den 4 juni kl 12.00 till fysioterapeuterna@regionorebrolan.se
Vi sätter därefter ihop ett inspirerande program och du/ni gör en gärna
populärvetenskaplig presentation på 10 min.
Du som inte har något att presentera – boka in förmiddagen i din kalender nu -
kom och lyssna, nätverka och låt dig inspireras.
I år planerar vi att ha med tre föreläsningar inom området kvinnors hälsa med
teman bäckenbottendysfunktioner, bäcken- och ryggsmärta i samband med
graviditet och rectus diastas. Inbjudna föreläsare är Jenny Sjödahl, leg
fysioterapeut, med.dr., Annelie Gutke leg fysioterapeut, med.dr., specialist
gynekologi, obstetrik och urologi och Martin Eriksson Crommert, leg sjukgymnast,
med dr.

Genomförandet av kvalitetsdagen har förankrats hos Hälso- och sjukvårdsdirektör Lars
Lundgren som stödjer initiativet. Berörda områdeschefer har informerats.
Ledighet för deltagande beviljas av din chef lokalt.

Vi återkommer i augusti med ett slutgiltigt program.

Välkommen!
Fysioterapeuterna distrikt Örebro

Plats: Bohmanssonsalen/Universitetssjukhuset Örebro 
När: fredag den 7 september 08.30 - 12.30 


Gå gärna in på vår Facebooksida. Där kan du gilla, dela eller tala om för andra att du kommer delta!

Anmälan årsmötet