Fysioterapinsdag 2018 – Fysioterapeuterna

Välkommen till Fysioterapins dag

Med anledning av den internationella Fysioterapinsdag bjuder vi, Fysioterapeuterna distrikt Örebro i samarbete med Region Örebro Län, åter in till en kvalitetsdag!

Kvalitetsdag

Syftet med kvalitetsdagen är att regionens fysioterapeuter/sjukgymnaster träffas för att inspirera, sprida kunskap samt nätverka med varandra.

Genomförandet stöds av Lars Lundgren, Hälso- och sjukvårddirektör och berörda områdeschefer har informerats. Ledighet för deltagande beviljas av respektive enhetschef.

Vi ser fram emot en inspirerande förmiddag som består av vetenskapliga presentationer och tre föreläsningar inom området kvinnors hälsa med teman bäckenbottendysfunktioner, bäcken- och ryggsmärta i samband med graviditet och rectus diastas. Se bifogat program.

Plats: Bohmanssonsalen entré B, Universitetssjukhuset Örebro 

När: fredag den 7 september 08.15 - 12.30

Anmäl dig helst idag men senast måndag den 31 augusti via nedanstående formulär- ange specialkost så vi kan beställa rätt fika.

 

Gå gärna in på vår Facebooksida. Där kan du gilla, dela eller tala om för andra att du kommer delta!

Anmälan Fysioterapinsdag 2018