Medlemssida Örebro – Fysioterapeuterna

Medlemssida Örebro

Här kan du som medlem ta del av sådant som protokoll från styrelsemöten, den nya verksamhetsplanen, årsmöteshandlingar, minnesanteckningar från lön- och verksamhetsutvecklingsgruppen och anteckningar från löneöversynsprocessen. Logga in för att ta del av dokumenten.

Omorganisation av hälso- och sjukvården RÖL

Det planeras en omorganisation av hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Här kan du ta del av...

Protokoll och dokument

Här finner du protokoll och dokument från distriktstyrelsen när du är inloggad som medlem.

Dokument från tidigare årsmöten

Här hittar du distriktets årsmötesdokument

Löneöversyn

Här finner du information som rör löner. Som inloggad medlem kommer du åt aktuella dokument samt...