Medlemssida Örebro

Här kan du som medlem ta del av sådant som protokoll från styrelsemöten, den nya verksamhetsplanen, årsmöteshandlingar, minnesanteckningar från lön- och verksamhetsutvecklingsgruppen, anteckningar från löneöversynsprocessen.

Denna information kräver inloggning för att se.