Medlemssida Örebro

Här kan du som medlem ta del av sådant som protokoll från styrelsemöten, den nya verksamhetsplanen, årsmöteshandlingar, minnesanteckningar från lön- och verksamhetsutvecklingsgruppen och anteckningar från löneöversynsprocessen. Logga in för att ta del av dokumenten.