Lönearbete

2019 års löneprocess är genomförd. Hjälp oss ge arbetsgivaren en så korrekt bild som möjligt av hur löneprocessen fungerat ute i verksamheterna.

Fyll i den enkla blanketten ovan - tar max ett par minuter - printa den och skicka till:

frad.orebro@fysioterapeuterna.se

Louise Andersson
Sjukgymnast,MSc 
Skebäcks Vc 
Slussgatan 10 
702 15 Örebro