Löneöversyn – Fysioterapeuterna

Löneöversyn

Här finner du information som rör löner. Som inloggad medlem kommer du åt aktuella dokument samt löneprocesser från tidigare år.

2019 års löneprocess är genomförd. Hjälp oss ge arbetsgivaren en så korrekt bild som möjligt av hur löneprocessen fungerat ute i verksamheterna.

Fyll i den enkla blanketten ovan - tar max ett par minuter - printa den och skicka till:

frad.orebro@fysioterapeuterna.se

Louise Andersson
Sjukgymnast,MSc 
Skebäcks Vc 
Slussgatan 10 
702 15 Örebro