Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i distrikt Örebro.

Ordförande
Karin Lorin, karin.lorin@regionorebrolan.se

Kassör
Liv Näsholm, liv.nasholm@regionorebrolan.se

Ledamöter
Anna Ärlebäck, anna.arleback@regionorebrolan.se

Erika Stenbäck, erika.stenback@regionorebrolan.se

Louise Andersson, louise.andersson@regionorebrolan.se

Monika Randén, monika.randen@regionorebrolan.se webbredaktör

Suppleant
Emma Nilsing-Strid, emma.nilsing-strid@regionorebrolan.se

Therése Sundh, therese.sundh@regionorebrolan.se

Revisorer
Maria Hindenborg

Åsa Andersson 

Webbredaktör
Sofie Odelius-Regnell, sofie.odelius-regnell@regionorebrolan.se