Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i distrikt Örebro.

Kontakta oss på orebro@fysioterapeuterna.se

Ordförande
Karin Lorin, karin.lorin@regionorebrolan.se 

Vice Ordförande
Åsa Eliasson, asa.eliasson@regionorebrolan.se

Kassör
Liv Näsholm, liv.nasholm@regionorebrolan.se

Ledamöter
Anna Ärlebäck, anna.arleback@regionorebrolan.se

Förhandlingsledamot

Öppenvård och psykiatri                                                                                              Louise Andersson, louise.andersson@regionorebrolan.se

Slutenvård och habilitering                             Åsa Eliasson, asa.eliasson@regionorebrolan.se

Suppleant
Emma Nilsing-Strid, emma.nilsing-strid@regionorebrolan.se

Therése Sundh, therese.sundh@regionorebrolan.se

Kristina Nilsson

Anne Berg

Revisorer
Maria Hindenborg

Åsa Andersson 

Webbredaktör
Sofie Odelius-Regnell, sofie.odelius-regnell@regionorebrolan.se