Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i distrikt Örebro.

Kontakta oss på orebro@fysioterapeuterna.se

Ordförande
Karin Lorin, karin.lorin@regionorebrolan.se 

Vice Ordförande
Åsa Eliasson, asa.eliasson@regionorebrolan.se

Kassör
Liv Näsholm, liv.nasholm@regionorebrolan.se

Ledamöter
Anna Ärlebäck, anna.arleback@regionorebrolan.se

Erika Stenbäck, erika.stenback@regionorebrolan.se

Förhandlingsledamot

Louise Andersson - öppenvård och psykiatri   louise.andersson@regionorebrolan.se

Åsa Eliasson - slutenvård och habilitering           asa.eliasson@regionorebrolan.se

Privata ärenden frad.orebro@fysioterapeuterna.se

Suppleant
Emma Nilsing-Strid, emma.nilsing-strid@regionorebrolan.se

Therése Sundh, therese.sundh@regionorebrolan.se

Kristina Nilsson

Anne Berg

Revisorer
Maria Hindenborg

Åsa Andersson 

Webbredaktör
Sofie Odelius-Regnell, sofie.odelius-regnell@regionorebrolan.se