Styrelsen – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i distrikt Örebro.

Kontakta oss på orebro@fysioterapeuterna.se

 

Ordförande

Karin Lorin                                                         karin.lorin@regionorebrolan.se

Vise ordförande

vakant

Ledamöter

Anna Ärlebäck                                          anna.arleback@regionorebrolan.se

Åsa Eliasson                                               asa.eliasson@regionorebrolan.se   (kontaktperson löneöversyn)        

Daniel Landegren              daniel.landegren@regionorebrolan.se 

Regionalt förhandlingsansvarig

vakant

Vid frågor: Skicka ett mail med kontaktuppgifter så återkommer Åsa eller Louise.

Åsa Eliasson                                                                                                    (kontaktperson för medlemsspecifika frågor, område specialiserad
vård)  asa.eliasson@regionorebrolan.se

Louise Andersson                                                                             (kontaktperson för medlemsspecifika frågor, område nära vård)    louise.andersson@regionorebrolan.se

Kassör

Liv Näsholm                                             liv.nasholm@regionorebrolan.se

Webbredaktör

Sofie Odelius-Regnell                                               sofie.odelius-regnell@regionorebrolan.se

Suppleanter

Emma Nilsing-Strid (Fysioterapins dag)

Therése Sundh (Specialistordningen)

Louise Andersson (Hemrehab, Röntgenremisser)

Kristina Nilsson (Hemrehab)

Sandra Caris (Löneöversyn)

Anne Berg (Lönegrupp - årshjul för medlemmar)

Revisorer

Maria Hindenborg

Åsa Andersson 

Valberedning

Oliver Freij

Sara Axeliusson