Fysioterapeuterna Örebro

Ordförande
Karin Lorin, karin.lorin@regionorebrolan.se

Kassör
Liv Näsholm, liv.nasholm@regionorebrolan.se

Ledamöter
Anna Ärlebäck, anna.arleback@regionorebrolan.se

Erika Stenbäck, erika.stenback@regionorebrolan.se

Louise Andersson, louise.andersson@regionorebrolan.se

Monika Randén, monika.randen@regionorebrolan.se webbredaktör

Suppleant
Emma Nilsing-Strid, emma.nilsing-strid@regionorebrolan.se

Revisorer
Maria Hindenborg

Åsa Andersson