Styrelsen – Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna Örebro

Kontaktuppgifter till styrelsen i Distrikt Örebro.

Kontakta oss på orebro@fysioterapeuterna.se

Ordförande

Karin Lorin
karin.lorin@regionorebrolan.se

Vice ordförande

vakant

Ledamöter

Anna Ärlebäck
anna.arleback@regionorebrolan.se      

Daniel Landegren
daniel.landegren@regionorebrolan.se 

Regionalt förhandlingsansvarig

vakant

Vid frågor:
Skicka ett mail med kontaktuppgifter så återkommer Louise när hon kan.

Louise Andersson
(kontaktperson för medlemsspecifika frågor, område nära vård)
louise.andersson@regionorebrolan.se

Kassör

Liv Näsholm
liv.nasholm@regionorebrolan.se

Webbredaktör

Sofie Odelius-Regnell
sofie.odelius-regnell@regionorebrolan.se

Suppleanter

Emma Nilsing-Strid
(Kontaktperson vid frågor gällande forskning)

Therése Sundh
(Specialistordningen)

Louise Andersson
(Hemrehab, Röntgenremisser)

Lina Svensson
(Hemrehab)

Sandra Caris
(Löneöversyn)

Anne Berg
(Lönegrupp - årshjul för medlemmar)

Revisorer

Maria Hindenborg
Åsa Andersson 

Valberedning

Oliver Freij
Sara Axeliusson