Ombudsträffar – Fysioterapeuterna

Ombudsträffar

Ombudsträffarna är till för att vi skall sammarbeta mellan enheterna och för att sprida information och kunskap. Vi träffas en till två gånger per år för utbildning, diskussion och planering. Som lokalt ombud är du öga och öra till distriktsstyrelsen och till förhandlingsrådsledamoten. Du stöttar medlemmar lokalt, deltar i samverkan lokalt och bistår medlemmar. Mer information om ditt uppdrag hittar du på http://www.fysioterapeuterna.se/Fortroendevald/Mitt-fortroendeuppdrag/Arbetsplatsombud/


Hemsida:www.fysioterapeuterna.se/orebro