Sammanfattning från styrelsemöte 210607 – Fysioterapeuterna

2021-06-22 14:16

Distrikt Västerbotten

Sammanfattning från styrelsemöte 210607

Vid styrelsemötet 210607 behandlade styrelsen bland annat följande:

  • Programmet inför inspirationsdagen den 8/9 börjar bli färdigt. Anmälan öppnar inom den närmaste tiden.
  • Återrapport från seminariet kring God och Nära Vård som några av styrelsens medlemmar närvarade vid.
  • Återrapport från Nätverket för egna företagare. 

Detta var vårens sista styrelsemöte. Vi i distriktsstyrelsen önskar alla en glad sommar!

Senaste nyheterna

Sammanfattning från styrelsemöte 210825

2021-09-08 15:45

Distrikt Västerbotten

Vid styrelsemötet 210825 behandlade styrelsen bland annat följande:

Pensionsinformation från KPA för dig som fackligt förtroendevald

2021-09-03 14:21

Distrikt Västerbotten

KPA bjuder in fackligt förtroendevalda till digitala informationsträffar om pension.

Programmet för Fysioterapins dag

2021-08-30 10:09

Distrikt Västerbotten

Nu är programmet för inspirationsdagen som arrangeras i samband med Fysioterapins dag den 8...

Sammanfattning från styrelsemöte 210607

2021-06-22 14:16

Distrikt Västerbotten

Vid styrelsemötet 210607 behandlade styrelsen bland annat följande:

Sammanfattning från styrelsemöte 210511

2021-05-26 10:35

Distrikt Västerbotten

Vid styrelsemötet 210511 behandlade styrelsen bland annat följande: