Sammanfattning från styrelsemöte 210316 – Fysioterapeuterna

2021-03-25 09:55

Distrikt Västerbotten

Sammanfattning från styrelsemöte 210316

Vid styrelsemötet 210316 behandlade styrelsen bland annat följande:

  • Styrelsen har beslutat att inte publicera protokoll från styrelsemöten på hemsidan utan istället göra en sammanfattning efter varje möte. Beslutet grundar sig bl. a. på GDPR och att underlätta för styrelsen att föra minnesanteckningar i protokollen och där bl. a. kunna skriva namn och beskrivningar i arbetsprocessen, men där inte allt är sådan som bör ligga publikt. Det finns ingen skyldighet att publicera protokoll. Om någon medlem har synpunkter eller frågor angående detta så tveka inte att höra av er till någon i styrelsen. Vi vill verkligen främja den demokratiska processen och öppenhet men vi behöver även göra styrelsearbetet så smidigt som möjligt.  
  • Styrelsen planerar för utbildning/föreläsningar på Fysioterapins dag den 8 september. Mer information kommer senare.  
  • Styrelsen bevakar vad som händer inom arbetet med reformen ”God och Nära vård”. Styrelsen planerar för att hålla medlemmar uppdaterade inom detta. Förbundets kansli har även påbörjat arbetet med att ta fram material kring God och Nära vård och Distriktsstyrelsen Västerbotten inväntar därför detta innan vi går vidare med denna fråga.
  • Dags att nominera någon till det nybildade utbildningspolitiska rådet inom Fysioterapeuterna nationellt. Nominering senast 15 april. Mer information kring det utbildningspolitiska rådet samt nominering finns här.

 

Senaste nyheterna

Sammanfattning från styrelsemöte 210825

2021-09-08 15:45

Distrikt Västerbotten

Vid styrelsemötet 210825 behandlade styrelsen bland annat följande:

Pensionsinformation från KPA för dig som fackligt förtroendevald

2021-09-03 14:21

Distrikt Västerbotten

KPA bjuder in fackligt förtroendevalda till digitala informationsträffar om pension.

Programmet för Fysioterapins dag

2021-08-30 10:09

Distrikt Västerbotten

Nu är programmet för inspirationsdagen som arrangeras i samband med Fysioterapins dag den 8...

Sammanfattning från styrelsemöte 210607

2021-06-22 14:16

Distrikt Västerbotten

Vid styrelsemötet 210607 behandlade styrelsen bland annat följande:

Sammanfattning från styrelsemöte 210511

2021-05-26 10:35

Distrikt Västerbotten

Vid styrelsemötet 210511 behandlade styrelsen bland annat följande: