Blanketter

För ersättning i samband med uppdrag kopplade till distriktets arrangemang finns två olika blanketter. 

Blankett 5 - Reseersättning och utlägg MED lönebortfall

Blankett 6 - Reseersättning och utlägg UTAN lönebortfall


Dokumenten är PDF-filer som kan fyllas i direkt på webben. Spara ifyllt dokument på din dator och skriv ut. Återanvänd och uppdatera din sparade blankett nästa gång ersättning ska begäras. 

Lämna ifylld blankett och eventuella bilagor (biljetter/kvitton/lönespecifikation) till kassören eller skicka till adress nedan.

Fysioterapeuterna Västerbotten
℅ Christoffer Segerstedt Stenlund
Åsgatan 35A
93140 Skellefteå