Ombudskartan är borttagen

Ombudskartan är borttagen pga av GDPR. Behöver du komma i kontakt med lokal förtroendevald kan du kontakta förhandlingsansvarig i distriktet.

Arbetsplatsombud, SACO-råd och skyddsombud är förtroendeuppdrag som ska anmälas till förbundet och arbetsgivaren av distriktsstyrelsen.

Kontakta distriktets förhandlingsansvarig för hjälp med detta.

I enlighet med GDPR får inte uppgift om arbetsplatsombud och skyddsombud vara kända mellan olika arbetsplatser. 

Vi har därför tagit bort tidigare publicering här på webbplatsen.

Vid behov av kontakt med arbetsplatsombud eller skyddsombud på annan arbetsplats än din egen kan förhandlingsansvarig bistå med hjälp.