Specialisthandledning steg 1-introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

18 februari 2020, 08:30 – 10:30

Plats: Umeå och videolänk

Distrikt Västerbotten, Specialistordning

Som en första del i att utveckla ett handledarstöd i Fysioterapeuternas specialistordning kommer en introduktionskurs att anordnas I Umeå den 18 februari 2020.

Kursbeskrivning - Specialisthandledning steg 1-introduktion till Fysioterapeuternas specialistutbildning

Workshopen riktar sig i första hand till specialisthandledare, fysioterapeuter under specialistutbildning och till fysioterapeuter som är intresserade av specialistutbildning. Under workshopen går vi igenom specialistutbildningens uppbyggnad och innehåll, hur ansöknings- och granskningsprocessen går till samt vad som är handledarens roll och uppdrag. Under workshopen ges också exempel på olika upplägg av klinisk specialisthandledning samt diskussioner i mindre grupper.

Kursen hålls av Charlotte Chruzander, Hälso-och sjukvårdsstrateg för Fysioterapeuterna

Program hittar du här

Anmäler dig gör du här

Kommande händelser
mar
23

23 mars 2020, 17:00 – 19:00

Styrelsemöte

Videomöte

Distrikt Västerbotten

apr
22

22 april 2020, 17:00 – 19:00

Styrelsemöte

Videomöte

Distrikt Västerbotten

maj
08

08 maj 2020

Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA

Videolänk

Distrikt Västerbotten, Facklig kurs

maj
12

12 maj 2020, 17:00 – 19:00

Styrelsemöte

Videomöte

Distrikt Västerbotten

sep
16

16 september 2020, 08:30 – 16:30

Lönedag Region Västerbotten

Videomöte

Distrikt Västerbotten