Lärande luncher – Fysioterapeuterna

Lärande luncher

Region Västerbotten arrangerar i samarbete med medicinska fakulteten vid Umeå universitet serien Lärande luncher.

De 20-talet populärvetenskapliga föredrag som erbjuds varje termin handlar om forskning och utveckling i hälso- och sjukvården och vänder sig till allmänheten.

Under pågående pandemi har lärande luncherna pausats. 

Äldre föredrag finns tillgängliga via www.vimeo.com/larandeluncher