Lärande luncher

Västerbottens läns landsting arrangerar i samarbete med medicinska fakulteten vid Umeå universitet serien Lärande luncher.

De 20-talet populärvetenskapliga föredrag som erbjuds varje termin handlar om forskning och utveckling i hälso- och sjukvården och vänder sig till allmänheten.

Föredragen filmas och finns tillgängliga via www.vimeo.com/larandeluncher

För att se en film på din telefon eller surfplatta använd följande länk;  www.vimeo.com/channels/larandeluncher