Medlemsporträttet

Lär känna en kollega och få inblick i hens vardag. Först ut är Linda Fahlén.


- Avdelningen rehabilitering till arbete i Umeå, det är Linda. 

Så låter det om du ringer till Linda Fahlén, en av två fysioterapeuter i Västerbotten inom sitt område. Hon är en av cirka 180 arbetsterapeuter/fysioterapeuter på Arbetsförmedlingen i Sverige. När Linda anställdes rekryterades en sjukgymnast men numer är fysioterapeuter och arbetsterapeuter likställda vid rekrytering.

- Historiskt sett har sjukgymnaster varit den större arbetsgruppen av de två men vi är nu i minoritet säger Linda, som menar att vi har en del att jobba med som yrkeskår när det kommer till marknadsföring.

Linda har besökt Fysioterapiutbildningen, och framförallt kurser på universitetet där sjukgymnaster valt att läsa vidare, vid ett flertal tillfällen för att berätta om sitt arbete och visa att fysioterapeuter inte bara kan/borde jobba inom kommun och landsting utan inom andra områden också.

Intresset för fysisk aktivitet har hon haft ända sedan barnsben och tiden som truppgymnast. Linda har arbetat inom äldrevård och som personlig assistent och viljan att hjälpa och stödja landade till slut i en utbildning till fysioterapeut.

Efter utbildningen började Linda sin fysioterapeutiska bana på Habiliteringen i Skellefteå. Där ställdes hon direkt inför helt andra utmaningar än vad utbildningen förberett henne på där undersökningsmetodik istället varit i fokus. Karriären fortsatte sedan via vikariat på bland annat vårdcentral, Reumatologen i Umeå och på Neurorehab Nus där man på den senare hade ett samarbete med Arbetsförmedlingen. De frågeställningar hon tog del av där gjorde att hon inte tvekade när en tjänst på Arbetsförmedlingen utlystes.  

Och det känns verkligen som att Linda hamnat rätt. Hon berättar med entusiasm om sitt arbete. .

- Det finns ingen typisk arbetsdag för mig. Som fysioterapeut på Arbetsförmedlingen i Umeå ingår jag i ett team med socialkonsulent och arbetspsykolog 

Vi jobbar konsultativt på uppdrag av arbetsförmedlare som vänder sig till vår avdelning när de behöver stöd i arbetssökandeprocessen för en enskild arbetssökande. Det kan till exempel handla om personer med funktionshinder, personer som ska delta i arbetslivsintroduktion efter utförsäkring, personer med långvariga psykiska och/eller fysiska problem. 

- Även internt gäller det för oss att marknadsföra sig och synliggöra oss som det verktyg vi kan vara för arbetsförmedlare. 

Linda bistår med samtal, observation, översyn av behov, arbetsplatsbesök, kontakt med vården och leverantörer med mera, allt i syfte att klargöra den arbetssökandes arbetsförmåga.

Alla bedömningar som Linda gör är aktivitetsbaserade. Vid bedömning av arbetsförutsättningar kan detta ske både i Arbetsförmedlingens egna lokaler, där de i ordningsställt ett fiktiv företag med fyra avdelningar och där slutprodukten är receptböcker. Vid behov av bedömningar som sträcker sig över flera veckor och där bedömning av arbetsförmåga genomförs samarbetar de med upphandlad tjänst eller utför bedömning ute på arbetsplatser i reell miljö.

Hur Linda pedagogiskt lägger upp sin bedömning spelar stor roll för motivationen hos och samarbetet med den arbetssökande. 

Linda och övriga i teamet lämnar efter slutförd utredning ett antal förslag och rekommendationer på åtgärder till arbetsförmedlaren som har huvudansvaret för arbetssökandeprocessen. 

25 % av arbetstiden ägnar Linda åt uppdraget som utbildningsledare för de metoder som används på Arbetsförmedlingen. De flesta instrument och metoder som Linda använder har sitt ursprung i arbetsterapin. Linda har varit i kontakt Ergonomisektionen och Arbetsmiljöverket som bekräftar att fysioterapin på detta område inte har så många egna instrument. 

Att arbetet är så varierat och att få träffa och hjälpa dessa människor att ta små steg på väg mot målet att komma i arbete är det bästa med arbetet tycker Linda. 

- Arbete är en så stor och viktig del av vårt liv. Jag får vara en del i att lägga det pussel där till exempel bättre sittkomfort ger mindre smärta och därmed möjlighet till bättre fokus på sina arbetsuppgifter.

På frågan om det är något hon saknar i sitt arbete svarar Linda att hon kan sakna "den behandlande biten".  Hon tror dock att hon arbetar kvar på Arbetsförmedlingen även om fem år. Genom den direkta politiska styrningen ändras hela tiden uppdraget med nya direktiv och fokusområden.

- Detta kan ibland innebära så stora förändringar att det känns som att man byter arbetsplats. Man måste gilla snabba förändringar och det är ingen risk att man "somnar till".

Att Linda har stort intresse för den kompetens och bredd vi har som fysioterapeuter och vilka möjligheter detta ger oss att verka i alla möjliga sammanhang visar sig även i önskemålet på nästa Medlemsporträtt. 

- Jag skulle vilja att ni träffade Sara Brännström som arbetar som fysioterapeut på Medle Folkhögskola. 

 

Text och bild: Agneta Emilsson

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Namn: Linda Fahlén

Ålder: 36 år

Ort: Umeå

Studieort: Boden

Examensår: 2002

Tidigare arbetsplatser som fysioterapeut: Habiliteringen Skellefteå, Reumatologen Umeå, Neurorehab Nus samt dåvarande Dragonens hälsocentral. 

Nuvarande arbetsplats:  Arbetsförmedlingen Umeå sedan 2006 

Beskriv dig själv med tre ord: Lösningsfokuserad, engagerad och samarbetsinriktad.

Ditt bästa vardagsmotionstips: Cykla! Alltid och överallt!

Detta gör jag om 5 år: Chansen är stor att jag arbetar kvar på Arbetsförmedlingen.