Medlemsporträttet

Lär känna en kollega och få inblick i hens vardag.

Specialist, javisst!

Från och med 2015 gäller en ny specialistordning för fysioterapeuter.
Vi har träffat en av våra specialister i Västerbotten; Margareta Bergström på Smärtrehabiliteringen i Umeå. Hennes väg till att bli specialist har varken varit självklar, spikrak eller särskilt snabb.

Vi ses på Margaretas arbetsrum med utsikt över sjukhusparken. Smärtrehabiliteringen där Margareta arbetar inryms i en av de allra äldsta byggnaderna på sjukhusområdet för vilken det nu finns planer på riving för att ge plats för nya lokaler.

Sedan 1995 har Smärtrehabiliteringen, som då gick under namnet Livsmedicin, varit hennes arbetsplats. Dessförinnan var hon bland annat med om att bli klinikansluten på nystartade Thorax 1989 samt som sin första anställning arbeta på Medicin-poliklinik på NUS vilket fungerade ungefär som en intern hälsocentral till vilken sjukhusets kliniker kunde remittera. 

Magisterutbildningen påbörjades 1999 och slutfördes först 2008. Under perioden sökte och erhöll hon tillsammans med en kollega, Marina Ejelöv, Dagmar- och FoU-medel för att utvärdera den egna kliniska verksamheten. Med pengarna gjordes magisterarbetet och det resulterade även i en kvantitativ och kvalitativ studie varav den förra publicerades med Margareta som huvudförfattare under hösten 2014 i European Journal of Physiotherapy.

Margareta var färdig specialist inom smärta och smärtrehabilitering 2010. Då  fanns ingen ledig specialisttjänst på den egna enheten men sedan hösten 2014 har hon en egen sådan. 

Hur gick det till när de första specialitstjänsterna skapades på Smärtrehabiliteringen?

De första specialisttjänsterna på enheten tillkom 2004 i samband med en omorganisation. De argument som användes i förhandlingarna för dessa specialisttjänster var bland annat att i samband med omorganisationen skapa ett kunskapscentra och även kunna möta de krav på kompetens som fanns inskrivna i verksamhetsplanen. I ledningsgruppen ingick också dåvarande 1e gymnast. Slutresultatet av förhandlingarna blev fyra specialisttjänster vara två på Smärtrehab fördelade på de två mottagningarna. 

Vad är det då skillnaden enligt Margareta att ha en specialisttjänst jämfört med att inte ha det?

- Jag jobbar på en specialistklinik och de flesta kollegor här har specialistkompetens. Denna tryggar för hög kvalitet i den kliniska verksamheten och det finns en naturlig koppling till forskning vilket i slutändan gynnar både patienter och verksamheten. På enheten finns fortfarande bara två specialisttjänster men jag tycker det borde finnas utrymme för fler. Det finns vissa uppdrag som är kopplade till specialisttjänsterna men dessa är under revidering just nu.

Margaretas tips till andra som jobbar för att få till specialisttjänster på sin enhet är att få arbetsgivaren att inse vad det innebär och vilka fördelarna blir. Ta också med kravet på kompetensutveckling i verksamhetsplanen. 

Har du frågor eller tankar om specialisttjänster eller om att bli specialist kan du gärna ta kontakt med Margareta. 

Text och bild: Agneta Emilsson

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Namn: Margareta Bergström

Ålder: 53 år

Ort: Sävar

Studieort: Umeå

Examensår: 1985

Tidigare arbetsplatser som fysioterapeut:  Medicin-poliklinik, Onkologen, Reumatologen och Thorax på NUS. 

Nuvarande arbetsplats:  Smärtmottagningen på Smärtrehabiliteringen som är en del av Neurocentrum på NUS.

Beskriv dig själv med tre ord: Intuitiv, flexibel och uthållig

Ditt bästa vardagsmotionstips: Motionscykling framför tv-nyheterna

Detta gör jag om 5 år: Organisationen kan ändras men jag jobbar sannolikt kvar i VLL.