Medlemsporträttet

Lär känna en kollega och få inblick i hens vardag.

Rita i bakvattnet


Vi är alla bekanta med problematiken. Behovet av fysioterapeutiska insatser bland våra äldre och personer i omsorgsboende är stort men resurserna är få och åtgärderna stannar ofta vid punktinsatser utan tid för bedömning, analys och uppföljning. I detta medlemsporträtt har vi träffat Rita Olin som arbetar som kommunsjukgymnast i Lycksele kommun.

Det var en under en praktik efter gymnasiet hos primärvårds- sjukgymnast Ethel Eriksson i Malå, som yrkesvalet blev självklart. När Rita några år senare gett upp hoppet om att komma in på sjukgymnast- utbildningen skickade hennes mamma i smyg in en ansökan som resulterade i att Rita blev antagen.

Före slutet av 2013, när Rita började som kommun- sjukgymnast i Lycksele, hade hon prövat på arbete inom både primärvård, företagshälsovård och i flera kommuner i Västerbotten och Norrbotten.

Rita är en av två fysioterapeuter i kommunen. Hon ansvarar för fyra äldreboenden med totalt cirka 100 boende samt ett antal handikapp- och omsorgsboenden med total cirka 40 boende. Hemsjukvårdsreformen innebar att kommunen övertog ansvaret för insatser i privata boenden och i dagsläget finns 130 personer inskrivna i hemsjukvård i Lycksele, en kommun med cirka 12000 innevånare och en yta på nästan 6000 kvadratmeter.
 
Målet med insatserna på handikapp- och omsorgsboenden är att bibehålla funktion. Utöver två fasta tider i veckan med dansgympa och kroppskännedomsträning så sker resten av insatserna på konsultativ basis vilket rimmar dåligt med målsättningen. 

Även på äldreboendena upplever Rita sig själv i första hand som en konsult. Hon skulle vilja hinna med att träffa alla boende i samband med inflyttning för att kunna göra en bedömning och därmed arbeta proaktivt. Information om behov av insatser får hon idag istället framförallt via de gruppträffar hon deltar på med områdesansvariga och personal på boendet.

I kommunen finns också sju arbetsterapeuter som bara tack vare att de är fler och därmed gör mer många gånger blir de personalen på ett boende vänder sig till och får återkoppling via även om Rita eller hennes kollega medverkat i bedömningen.
Även sjuksköterskor och personal inom hemtjänsten gör bedömningar av problem i rörelseapparaten och detta arbetssätt rimmar illa med förbundets politik med ”Fysioterapeuter som första instans”.

När jag frågar Rita vilka lösningar hon ser på problemen med få resurser och stora behov så saknas inte förslag.

- Bättre tydlighet från politiker med målstyrning av verksamheten och att tillsammans med kollegor upprätta en verksamhetsplan som följs upp! Fler fysioterapeuter ger bättre tillgänglighet och möjlighet till delaktighet hos den som ska få insatsen

På önskelistan finns också arbete i team med andra professioner runt den boende och att involvera fler professioner i biståndsbedömning. -Ofta är det socionomer som bedömer behov men fler kompetenser ger här en mer korrekt bedömning, menar Rita.

- Den ständiga känslan av att inte kunna jobba utifrån den kompetens man har gör att man måste hitta rätt nivå på insatserna för att skydda sig själv, förklarar hon. 

Rita har ett stort engagemang och en vilja att förbättra. Tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska i Storuman startade och drev hon ett fallpreventionsprojekt och tillsammans med en arbetsterapeut har hon börjat undersöka balans och behov av hjälpinsatser för boende på Smedsbergets äldreboende i Lycksele och kopplat till detta kostnader för personal och hjälpmedel. 

Rita har även tittat på nyckeltal för bemanning av fysioterapeuter och arbetsterapeuter i äldreomsorgen med utgångspunkt i skriften Ättesupa eller folkhälsomål”  Grovt räknat saknas minst fem heltidstjänster för fysioterapeuter i Lycksele kommun utifrån dessa nyckeltal.

Ritas strävan och konkreta arbete med nyckeltal är ett berömvärt uttryck i praktiken för att göra vår kår lite mer självklar i linje med förbundets vision "Fysioterapeuters insatser är självklara för hållbar hälsa och välfärd".

 

Text och bild: Agneta Emilsson

Fotnot: när denna artikel publiceras har Rita tackat ja till en ny tjänst inom företagshälsovården. 

Namn: Rita Olin

Ålder: 45 år

Ort: Lycksele

Studieort: Boden

Examensår: 1993

Tidigare arbetsplatser som fysioterapeut: Flera kommuner och hälsocentraler i både Norr- och Västerbotten samt inom företagshälsovård 

Nuvarande arbetsplats: Lycksele kommun

Beskriv dig själv med tre ord: Nyfiken, strukturerad, glad

Ditt bästa vardagsmotionstips: Ta trapporna och cykeln i jobbet

Detta gör jag om 5 år: Jobbar sannolikt inom ett annat område, gärna i projektform och kopplat till forskning

Bli medlem du också!

Vill du bli medlem i förbundet för Sveriges alla fysioterapeuter och sjukgymnaster?

Fler medlemsporträtt

Margareta Bergström
Linda Fahlén